Tandvård online

Privattandläkaren, maj, 2009.

Det är lätt att se in i framtiden. I framtiden lever vi längre, friskare, rikare och komplexare liv. Vi väljer bland ett större utbud, har större valfrihet och tar större ansvar för våra liv. Vi konsumerar fler tjänster genom självbetjäning, fattar fler beslut i vardagen om utbildning, yrkesval, samlevnadsformer, boende, fritid, resor, försäkringar, konsumtion och vård.

Kraven på oss som konsumenter och medborgare ökar. Vi förväntas vara kompetenta beställare av tjänster på allt fler områden och vi behöver naturligtvis stöd och rådgivning. Internet blir ett oumbärligt redskap i vardagslivets allt komplexare ärendehantering.

På Internet letar vi leverantörer, gör jämförelser och inhämtar utvärderingar. Vi håller oss informerade om utvecklingen och har online bevakning över barn, pengar, hus och hälsa. Vi utför själva allt fler tjänster, tillgängliga på nätet för automatisk självbetjäning. I vårt ärendehanteringssystem dokumenterar vi vår historia. Där finns familjens examina och meritförteckningar, ekonomiska transaktioner, avtal och kvitton, släkthändelser, medicinska journaler, vaccinationsuppgifter och tandstatus.

Tandvården är ett område där denna utveckling ännu inte börjat. De flesta patienter vet inte mycket om sina tänder ochförstår inte tolka symtom på skador. De gör inte mycket för att hålla sina tänder friska, utöver ett rätt slarvigt borstande. Den enda kontakten de har med tandvården är genom ett besök varje eller vartannat år. Den information som finns på webben är i praktiken en uppmaning till sådana besök.

Tandvården har inga tjänster online, gör nästan ingenting för att stödja sina kunder i att själva ta ansvar för sin tandhälsa, eller ta en mer aktiv del när det gäller att förebygga och åtgärda skador. I stället fortsätter den som förut med tandläkaren som traditionell hantverkare och patienten som passivt arbetsstycke.

I längden blir detta naturligtvis ohållbart. Tekniken blir hela tiden billigare, människors tid blir dyrare. På område efter område blir det självklart att rationalisera hantverk, att minimera den tid du som kund måste bli personligt betjänad av en välutbildad hantverkare. När patienterna väl sätter sig i tandläkarstolen vill de veta att det verkligen är nödvändigt, veta vilken åtgärd de vill ha utförd, och vad den kostar.

På lite längre sikt kommer den tekniska och medicinska utvecklingen att i grunden förändra tandvårdens möjligheter. Men i en nära framtid är det inte svårt att se den utveckling jag här beskrivit. Vi lever allt längre och vi vill ha kvar våra tänder. Vi blir allt bättre utbildade och tar större ansvar för våra liv och vår hälsa. Vi vill veta hur det är ställt med våra tänder, hur vår tandstatus har blivit som den är, vad vi kan förvänta oss av framtiden och vi vill ha bättre möjligheter att själva påverka vår framtida tandstatus, att mäta resultaten av våra åtgärder och att identifiera problem vi inte själva kan lösa.

Alla patienter är olika, säger läkarna, och därför kan inte sjukvården automatiseras. Alla tänder är också olika, men i mötet med tandläkaren är det jag som vill vara experten på just mina tänder. Och genom att jag har en ingående kännedom om mina tänder är det möjligt för mig att använda mig av generella råd och åtgärder.

För att detta skall bli möjligt, måste det finnas tjänster på nätet. Det måste vara enkelt att informera sig om tänder i allmänhet och att hålla koll på de egna tänderna genom tillgång till röntgenbilder, utförda åtgärder och tidigare status. Det måste också finnas enkel handledning i hur man sköter sina tänder, vad man skall se upp med, lämpliga tester och undersökningar som man kan göra själv, när man bör reagera, och så vidare.

När får vi dessa tjänster, när skall tandvården börja använda sig av Internet? Nu vet vi att det är professionerna själva som måste stå för innovationerna. Om tandvården skall utvecklas måste tandläkarna ta initiativ. Och det finns eldsjälar, men det behövs fler. Tyvärr gör professionerna tvärtom gärna motstånd mot förändring. Tandläkarna vill behålla makten över våra tänder och verkar rätt nöjda med att fortsätta borra. Men som enkla hantverkare har tandläkarna ingen framtid. Handen på hjärtat, om småbarnsföräldrar klarar av att klippa ungarnas hår, kan de naturligtvis också undersöka deras tänder.

 

Bo Dahlbom
Sustainable Innovation
dahlbom@sust.se