Aktivera ditt varumärke

Aktivera ditt varumärke

Dagens företag måste ha en tydlig identitet för att väcka och behålla kundernas intresse. Och de måste hela tiden ladda denna identitet med energi och innehåll. Arbetet med varumärken får därför ökad betydelse och engagerar hela företaget, inte bara marknadsavdelningen.

Aktivera ditt varumärke ger en metod för hur företag och organisationer kan arbeta med varumärkesutveckling, med att aktivera sina varumärken. Författarna Karin Allergren och Bo Dahlbom illustrerar denna metod med ett aktuellt case som ger en god inblick i dagens arbete med varumärken