Från statsförvaltning till statsförändring

I december 2012 höll jag ett föredrag om myndigheternas utmaningar i vår tid. Jag diskuterade fyra utmaningar: Hur ska myndigheterna bäst hantera kraven att blir mer som företag? Vad innebär kraven från ett mer sammanhängande och rörligt samhälle på rationell, överblickbar och sammanhängande verksamhet? Hur kan Internet bidra till att öka produktivitet, kvalitet och medborgarinriktning i myndighetsutövningen? Vilken är myndigheternas roll i ett allt snabbare föränderligt samhälle? De bilder jag använde finns här: Dahlbom Staten.