Framtidens kontor

Jag har fått frågan hur framtidens arbetsplats, framtidens kontor, ser ut om 40 år, dvs 2055. Jag gillar den sortens frågor. Man svarar på dem genom att spekulera över hur arbetsuppgifter, arbetsverktyg och anställningsförhållanden kan tänkas förändras.

För att få perspektiv på frågan kan vi börja med att se bakåt. Hur har kontoren förändrats under de senaste 40 åren, vad har hänt sedan 1975? Mycket har hänt och mycket har handlat om ökad öppenhet, mer kommunikation.

Persondatorerna, de fasta arbetsstationerna, har kommit och gått. Papperet har försvunnit. Och när papperet försvann, slapp vi äntligen pärmarna och alla hyllor och utan hyllor behövs inga väggar. De små inneslutna kontoren har förvandlats till öppna landskap, ibland aktivitetsbaserade, och gärna med spännande kaffemaskiner.

För 40 år sedan dominerades kontorsarbetet av administration. När administrativa rutiner automatiseras får tjänstearbetet allt större inslag av utveckling, kommunikation, försäljning, rådgivning, service och projektledning. Det blir fler möten och inte sällan möten över organisationernas gränser.

Arbetet och vårt sätt att organisera det får sin karaktär av nätet. Arbetsverktygen är Internet-baserade och allt mer mobila. Verktygen binder oss inte längre till någon särskild arbetsplats. Anställningsförhållanden mjukas upp. Företagen blir mindre. Vi vill ha mer självständiga medarbetare samtidigt som de kan samarbeta och naturligtvis även övervakas över nätet.

Tillsammans innebär detta att kontoret som arbetsplats går mot sin upplösning. När väggarna slås ut och miljöerna blir aktivitetsbaserade, varför inte låta dem flyta samman och blanda medarbetare från många olika företag?

Stora företag skaffar sig idag öppna zoner i utkanten av sin kontorsmiljö. Säkerheten tillåter inte att man släpper främlingar in i huset. Om 40 år har säkerheten ingenting med lokalerna att göra och hela huset kan bli en öppen zon.

Små företag vill gärna ha en egen miljö att bygga samhörighet i, men ändå är det praktiskt att hyra in sig i någon sorts företagshotell. Där kan man fokusera affärerna, växa, krympa och leva som i en inkubator fast samtidigt i en öppen miljö.

Vi kommer att arbeta med att öka effektiviteten i tjänstearbetet. Varför lägga tid på onödiga resor från kontoret där hemma till kontoret på jobbet? Om vi kan jobba på resan är det kanske ok förutsatt att det finns goda skäl att alls resa till kontoret.

Kanske underskattar jag takten i utvecklingen, men jag tror att det fysiska mötet är bättre än det virtuella även om 40 år när det handlar om idéutbyte, problemlösning, försäljning, etc. Därför kommer det att finnas miljöer för sådana möten, kanske i anslutning till stora företag, kanske som gallerior för tjänsteutövning av samma typ som dagens gallerior för shopping.

En beskrivning som denna förutsätter att arbetslivets utveckling fortsätter i samma riktning. Vi har gått från administration och slutna kontorsmiljöer till utåtriktad utveckling och rådgivning i aktivitetsbaserade miljöer. Om vi fortsätter den resan hamnar vi så småningom i tjänstegallerians öppna mötesmiljö. Alla organisationer rör sig inte lika fort. Det finns pärmar i dagens regeringskansli och det kommer att finnas slutna kontorsmiljöer även om 40 år.

Men tänk om arbetslivet kommer att genomgå mer revolutionerande förändringar? Tänk om automatisering, robotar och intelligenta tjänster för självbetjäning tar över all administration och även mycket rådgivning och service? Eller tänk om enkla service-tjänster kommer att dominera marknaden så att kontoren ersätts av serviceställen? Ja, något sådant kan vi kanske få se, men inte de närmaste 40 åren.

Låt mig sammanfatta: Gårdagens kontor samlade personalen på ett ställe under kontorschefens övervakning och ledning. På kontoret fanns arbetsverktygen (pärmar, kontorsmaskiner, telefoner) och medarbetarna. Endast där kunde det administrativa kontorsarbetet utföras även om man kunde ta med sig någon enstaka arbetsuppgift hem i portföljen.

Morgondagens tjänsteutövning utförs gärna i möten med andra än medarbetarna. Dem känner man väl och har tillgång till över nätet och chefen leder och övervakar också med fördel över nätet. Företagsinterna projektverktyg har tagit över kontorslokalens roll som sammanhållande plattform. Arbetsverktygen är mobila och arbetet utförs i miljöer som möjliggör hög effektivitet för alla inblandade. Shoppinggallerian är lämplig förebild.

Bo Dahlbom
aktivering.se