Data är den nya oljan

Föredrag på Webbdagarna Offentlig sektor Stockholm, 27/11, 2014.

Digitaliseringen förändrar villkoren för näringsliv och samhälle. En ekonomi baserad på olja och produktion övergår i en ekonomi med Internet och konsumtion som de viktigaste drivkrafterna. Hur stora förändringar kan vi förvänta oss, vilka utmaningar innebär de och hur möter vi bäst de utmaningarna?