Framtidens elanvändning

Här blir jag intervjuad av Henrik Lundström inför ett seminarium den 14 april i IVA-projektet “Vägval El”.