Internet förändrar världen

Föredrag på Tillsynsforum, Stockholm 21/5 2015.