Den digitala revolutionen

Den 15 mars 2016 höll jag ett föredrag på Förenklingsforum arrangerat av Näringsdepartementet och Tillväxtverket.