Sömlös i Seattle

Kevin Kelly är tillbaka med en liten bok om digitaliseringen, The Inevitable (2016), och det är det bästa jag läst på länge. Här skriver Kelly rappt, enkelt och mycket innehållsrikt om 12 tekniktrender som han ser forma vår närmaste framtid: förändring, kognifiering, strömning, visning, tillgång, delning, filtrering, remixing, interaktion, övervakning, ifrågasättande och begynnelse.

Vår värld förändras allt snabbare och det är tekniken som driver förändringen. Digitaliseringen är oundviklig och det är lätt att se den riktning den kommer att ha några decennier framöver. Det är ingen idé att göra motstånd mot förändringen. Bättre är att med öppna ögon omfamna tekniken och försöka göra det bästa möjliga av den. Digitalisering innebär kopiering, övervakning, virtuella världar, tänkande maskiner och robotar som tar våra jobb.

Alla dessa förändringar ger oss möjligheter att utvecklas. Genom att utveckla teknik som tar över våra jobb, kan vi gå vidare till andra uppgifter, kan vi växa, utvecklas, se mer, förstå mer om oss själva och vårt fantastiska universum. Vi kan lära oss leva med ständig förändring, i ett flöde snarare än i en värld av fasta tillstånd. Produkter blir processer och tjänster. De 12 tekniktrenderna är alla accelererande rörelser.

Genom kognifiering blir världen mer intelligent. För hundra år sedan automatiserade vi med elektricitet. Nu gör vi det med intelligens. Vi tar vad som helst och tillför intelligens. Vi lär oss vad intelligens är och vi lär oss mer om olika former av intelligens. Så blir vår värld intelligent, levande, på ett helt annat sätt responsiv till oss och våra behov.

Digitaliseringen har gått från skrivbord med mappar till webben med dess länkar till dagens flöden och mediaströmmar. En flödande värld förändras hela tiden och det naturliga blir att alltid vilja vara i flödet, alltid på. Att vara vaken innebär att översköljas av flöden (men även drömmen är ett flöde), kommenterande, taggande, kopierande, mixande.

Vi lämnar böckerna för skärmarna. Allting visas på skärmar. Oron för överdrivet tevetittande – ungdomar läser inte längre böcker – har visat sig naiv och kortsynt nu när skärmarna fyllds med texter. Dataspelande ungdomar läser och skriver som aldrig förr. Skärmarna förvandlar döda texter till flöden av tankar, levande undersökningar, kommentarer, illustrationer, ifrågasättanden. Med skärmarna läser vi av världen och ju mer intelligens den fylls med desto mer har den att berätta.

Digitaliseringen gör det mer intressant att ha tillgång till en tjänst än att äga en produkt. Digitala företag erbjuder effektiv tillgång. Den digitala världen är som en jättestor uthyrningsbutik – allt finns ständigt tillgängligt när du behöver det. Digitala företag är plattformar för ekosystem av oberoende tjänster. Ägande och kontroll hämmar bara utvecklingen av systemen.

När man började tala om Internet, i början av 1990-talet, tänkte man sig det som ett teve-medium och undrade vem som skulle producera och betala för allt innehåll. Nu vet vi att det sköter användarna själva. Det är alla vi som tillsammans har byggt Wikipedia, satt samman hemsidor, bloggat, twittrat och fyllt YouTube och Facebook med innehåll. Med enkla verktyg kan människor idag dela med sig av information, upplevelser, fotografier, filmer, programkod på ett fullkomligt häpnadsväckande sätt.

För att hitta något i det fantastiska överflöd som Internet erbjuder behövs filter. När vi aktivt söker på nätet hjälper Google oss att hitta det som intresserar oss, Facebook, Amazon, Spotify och Netflix blir allt bättre på att rekommendera oss sådant som vi gillar. Snart kommer personliga assistenter, som vet mer om oss än vi själva, att guida oss genom överflödet. I en värld av knapphet kan vi slösa med tiden, men i en värld av överflöd blir tiden en bristvara, och vi behöver hela tiden allt bättre filter.

Vi konsumerar detta fantastiska överflöd, alla texter, bilder, videor, men vi gör det inte passivt. Det är vårt råmaterial när vi utbildar oss, arbetar, roar oss, och vi använder det för att bygga nya kombinationer. Än så länge har vi gjort detta i våra datorer och i mindre utsträckning i våra telefoner. Med VR-tekniken får vi nya möjligheter att interagera och bearbeta dessa virtuella världar av information. Kelly tror att VR kommer att innebära ett lika stort språng som en gång persondatorn och mobiltelefonen.

Allt vi gör på nätet övervakas, loggas, analyseras och lagras. Med sakernas Internet kommer allt som händer i den fysiska världen att övervakas på samma sätt, inte minst allt det som sker i våra kroppar. Vi går mot en värld av ständig övervakning. Endast så kan vi få de skräddarsydda tjänster vi önskar oss. Vi måste avslöja våra vanor för att vår personliga assistent ska kunna ge oss adekvat och effektiv service. Vi måste låta oss övervakas för att få den bästa vården, utbildningen, den spännande resande, den underhållning vi önskar oss.

Kelly beskriver en värld som går från centralstyrda hierarkier till decentraliserade delningsekonomier, från fysiska produkter till virtuella tjänster, från stabila media till remixade flöden, från fokus på fakta och svar till frågande och utforskande. Fram växer en bild av en värld där allting är överallt tillgängligt, där allting kopieras och registreras, spåras och övervakas, beräknas och analyseras, där människor, byggnader, maskiner och tjänster hänger samman, en intelligent värld där tingen inte längre är stumma, tröga.

Den industriella revolutionen skapade de moderna städerna med allt vad de innebar för människors liv och verksamhet. Den digitala revolutionen ger oss en global, interaktiv informationsvärld, en jättelik myrstack av intelligens, och vi kan idag bara ana hur livet i denna nya värld kommer att te sig. En sak är säker, den världen ställer oss inför mycket större utmaningar än städerna – samtidigt som digitaliseringen enkelt hanterar många av de utmaningar städerna gav oss.

Den digitala världen är en öppen värld, en sömlös värld – eller skulle åtminstone kunna vara det. För det är klart, det är samtidigt en arena för mänsklig maktkamp, en arena där digitala storföretag eftersträvar monopol, där politiska maktcentra bevakar sina intressen, och där medborgare och konsumenter på den globala marknaden har rätt lite att säga till om även om de står för innehållet i världen.

I filmen Sömnlös i Seattle står Tom Hanks på däck på sin husbåt i Seattles hamn en sen kväll när hans son ringer psykologen i ett pratprogram på radion och berättar om varför pappa är olycklig. Vi får lyssna till samtalet och också följa Meg Ryan när hon lyssnar och blir förälskad. I filmens värld kan avstånd överbryggas, scener läggas ihop, världen bli sammanhängande. Det är en sådan värld Kelly bjuder in oss till: en sömlös, upplevelserik, informationstät värld med högt tempo, och jag följer gärna med.

Bo Dahlbom
aktivering.se