Regeringens Digitaliseringsstrategi

Här blir jag intervjuad på Radarbloggen av Sverker Brundin i slutet av maj 2017.