Det europeiska rostbältet

Trots global uppvärmning och klimathot har jag en ljus framtidssyn. Digitaliseringen ger oss ett överflöd av resurseffektiva tjänster, ökat välstånd, och ett mänskligare samhälle. Men på en punkt är jag orolig för framtiden.

De globala digitala plattformsföretagen finns i USA och Kina. När världen ställer om till data, artificiell intelligens och tjänster är det dessa företag som driver utvecklingen. De konkurrerar med varandra om världens konsumenter, företag och myndigheter till vilka de erbjuder sina plattformar och alltmer avancerade tjänster.

De globala plattformsföretagen står inte bara för ett allt snabbare växande utbud av nya tjänster, de undergräver också det gamla näringslivets, bankernas, oljebolagens och bilindustrins, positioner. Maktförhållanden i världen påverkas nu av dessa globala, digitala företag. De spelar en allt viktigare roll i politiska allianser och konflikter länder emellan.

I denna nya, digitala värld får Europa, Ryssland och Arabvärlden allt mindre betydelse. Den arabiska eller ryska oljan och den tyska bilindustrin är inte längre några maktfaktorer. Ekonomin i Europa blir beroende av amerikanska och kinesiska digitala företag för sin utveckling och den framtida värdeökningen kommer att ske i dessa företag, inte i Europa.

Konkurrensen mellan USA och Kina kommer att öka. Europa kommer att marginaliseras och befolkningarna i Europa blir alltmer frustrerade när de som ett gigantiskt rostbälte ser utvecklingen i världen gå dem förbi. Nationalistiska strömningar kommer att öka risken för konflikter i Arabvärlden, i Europa och mellan Europa och Ryssland. I Sverige har vi redan börjat varna för att ryssen ska komma – vi rustar upp och bidrar till självuppfyllande profetior.

Det går att undvika en sådan förfärlig utveckling. Europa kan ingå en allt tätare allians med USA, bli en del av den amerikanska marknaden för de digitala företagen. Vi kan göra allt vi kan för att få Google, Amazon och Facebook att känna sig hemma i Europa. Genom förmånliga villkor kan vi locka dem att utvidga sin verksamhet i Europa så att med tiden deras närvaro här blir lika självklar som den är i USA.

Två gånger har amerikanarna kommit till Europas räddning när vi försökt begå kollektivt självmord. Det är inte självklart att de kommer en tredje gång. Men i stället för att låta det gå så långt kan vi göra vad vi kan för att bli en del av det amerikanska samhället. Herregud, en gång var ju Nordamerika våra kolonier. Nu kan väl vi bli deras.

Men vad gör vi? Vi försöker kreativt beskatta Google, Amazon och Facebook, vi vill allt hårdare reglera deras verksamhet. Vi kanske har rätt i princip, men vad innebär det i praktiken? I stället för att ställa oss in hos amerikanerna försöker vi driva bort dem. Tänk om de tar oss på orden och överger oss? Hur ska vi hitta nåt på nätet utan Google, umgås utan Facebook?

Äntligen förstår vi att Europa kommit långt, långt efter och vill satsa mer på teknologi för att komma ikapp. Under 25 år har Internet erövrat världen. Nu ska vi försöka komma ikapp. Vad ska man säga? Good Luck!

Bo Dahlbom