Den digitala revolutionen och socialtjänsten

2020-09-30 var jag i Göteborg och föreläste i en studio på de webbsända Socialchefsdagarna 2020. Moderator var Patrick Gruczkun och tekniken fungerade utmärkt. Föredraget finns nu på Vimeo. Mycket nöje!