Boka ett föredrag

Enklast bokar du ett föredrag genom att maila mig eller ringa mig på  اكتب اسمك على الصورة 0708-566 377

Här är några exempel på föredrag jag hållit de senaste åren. Mina föredrag utvecklas naturligtvis hela tiden och som regel skräddarsyr jag föredragen till det speciella tillfället. Jag bifogar några presentationer. De är ganska lika varandra, men föredragen kan ändå vara rätt olika. Ofta vill mina föredrag framför allt entusiasmera för framtiden genom att peka på den spännande utveckling som digitaliseringen innebär. Ju mer intresserade mina åhörare är av digitaliseringen och ju mer de följer med i vad som händer, desto lättare är det att ta diskussionen några steg längre och se närmare på några av de utmaningar som digitaliseringen innebär: sysselsättningen i robotåldern, sociala och ekonomiska klyftor, digitalsamhällets sårbarhet, artificiell superintelligens, ett samhälle i allt snabbare förändring.

opcje binarne market Från system till plattformar
Plattformar är det nya ordet som mina föredrag gärna lyfter fram för att förstå digitaliseringen. Industrialiseringen gav oss system, systemtänkande och systemteorier för effektiv processtyrning. Digitaliseringen ger oss plattformar för tjänster, innovation och dynamiskt nätverkande. Många företag brottas idag med uppgiften att bryta sig loss ur gamla system och bli mer som plattformar. Ett första steg kan innebära att göra om de gamla kontoren till aktivitetsbaserade miljöer, men förändringen behöver behöver gå längre än så och öppna för samarbete över gamla företagsgränser.

مراجعة خدمة خيار ثنائي Den digitala revolutionen
I början av 2017 beskriver jag mitt allmänna föredrag så här: Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv. Snabb teknisk utveckling, sociala medier, delningsekonomi, internet of things, big data, nya aktörer, nya affärsmodeller — Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration, digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Men hur fort går förändringen och hur omfattande blir den?

köpa Viagra snabb leverans Den digitala revolutionen
Under 2016 höll jag många föredrag för fackföreningsrörelsen i Norden. Det är spännande att diskutera framtidens sysselsättning med dem som har som jobb att fundera över vad digitalisering och robotisering kan innebära för arbetsmarknaden. Här är en längre version av ett sådant föredrag som jag höll i Torshavn på de fantastiska Färöarna i april 2016. Här är också en kortare version som jag höll på en spännande dag i maj 2016 om framtidens sysselsättning arrangerad av TCO. Du kan lyssna på föredraget här.

azooni binarie Digital samhällsbyggnad
Nu bygger vi om vårt samhälle igen. En ekonomi byggd på olja och produktion övergår i en ekonomi med Internet och konsumtion som viktigaste drivkrafter. Vi ska fylla 1900-talets materiella strukturer med digitalt innehåll. Det är ingenjörerna som bygger det digitala samhället, men vem bestämmer hur det ska bli? Läs mina bloggtexter om digital samhällsbyggnad och det digitala samhället.

binäre optionen broker paypal Data är den nya oljan
Digitaliseringen har under det senaste året (2015) blivit ett hett samtalsämne och jag håller nästan lika många föredrag som jag gjorde år 2000. Här är ett exempel från juni 2015. Många följer med stort intresse utvecklingen för Uber och andra exempel på det man kallar delningsekonomi. Diskussionen om hur robotarna snart tar jobben ifrån medelklassen har fått intresset för framtiden att återkomma. I USA tror somliga att det blir nödvändigt med medborgarlön medan andra menar att en mer resurseffektiv ekonomi kan ge nya affärsmöjligheter och ökad tillväxt.

binäre optionen - meine geschichte fake Från olja till data
De fyra stora Internet-företagen, Apple, Google, Amazon och Facebook, håller på att skaffa sig samma inflytande över samhällsutvecklingen som de stora oljebolagen hade på 1900-talet. Detta tema har gått igen i föredrag, med lite olika inriktning, som jag hållit på Svensk Energi i maj 2014, på ett seminarium om Internet of Things med IT-minister Anna-Karin Hatt i Almedalen och som inledning till IT Almegas valdebatt i augusti.

http://restauracefantasy.cz/?kljaksade=bin%C3%A4re-optionen-kursmanipulation binäre optionen kursmanipulation Levande stad
Varje år arrangerar vi Hållbarhetsdagarna på Sust och i år (2014) ägde de rum 28-29 januari. Jag modererade alltihop och det var väldigt roligt. Mycket bra föredragshållare och panelister och genomgående spännande och livliga diskussioner. Själv gav jag också en kort inledning till seminariet “Levande stad” där jag försökte ge en enkel introduktion till de idéer jag tycker man behöver ha med sig i en diskussion om framtidens hållbara, levande stad. Det blev en liten rapsodi över hur människor genom tiderna tänkt om och bidragit till utvecklingen av vår mest fantastiska skapelse — staden. Här är bilderna jag visade Levande stad.

opzioni binarie ing direct Skolan är ett nödvändigt ont
Skolan genomsyras av traditioner. Klassrum, lektioner, ämnen, betyg, läroplaner och lärare som hantverkare med pedagogiska metoder. Ibland måste man försöka lyfta blicken och se att det mesta lärandet sker utanför skolan, att skolan är ett nödvändigt ont, pedagogik bara trams, att IT skrämmer genom att hota professionen, att skolan inte är en byggnad, att den saknar ledning och att Internet faktiskt kommer att revolutionera utbildningen på 2000-talet. I november 2013 höll jag detta en smula provocerande föredrag för skolledare. Det blev riktigt roligt och skolledarna visade hur öppna de är för en kreativ diskussion om skolans framtid. Här är bilderna jag visade: Dahlbom Skolledare

http://adamscreative.eu/?likvor=norbert-kaufmann-bin%C3%A4re-optionen norbert kaufmann binäre optionen Makten över framtiden – Strategi för förändring
Föredraget handlar om stora samhällsförändringar, vad som driver dem, hur vi bäst förhåller oss till dem, vad de innebär för framtidens samhälle, näringsliv, arbetsliv och vardagsliv.  I en tid av allt snabbare teknisk utveckling, globalisering och ökande konkurrens måste vi bättre ta till vara de möjligheter förändringarna ger oss. Vi måste använda de innovationer tekniken erbjuder, aktivera varumärke och medarbetare, och finna innovativa, effektiva samarbetsformer för att hävda oss på marknaden. Här är bilderna från ett sådant föredrag jag höll för Styrelseakademien i Malmö i november 2013: Dahlbom Styrelseakademien.

binaire opties radar Från statsförvaltning till statsförändring
I december 2012 höll jag ett föredrag om myndigheternas utmaningar i vår tid. Jag diskuterade fyra utmaningar: Hur ska myndigheterna bäst hantera kraven att blir mer som företag? Vad innebär kraven från ett mer sammanhängande och rörligt samhälle på rationell, överblickbar och sammanhängande verksamhet? Hur kan Internet bidra till att öka produktivitet, kvalitet och medborgarinriktning i myndighetsutövningen? Vilken är myndigheternas roll i ett allt snabbare föränderligt samhälle? De bilder jag använde finns här: Dahlbom om Staten.

anyoption ersteinzahlung Aktiva medarbetare kräver aktivt ledarskap
Om arbetslivets förändring i en tid av snabb samhällsutveckling. Arbetsuppgifter förändras, arbetsverktyg och arbetsvillkor förändras. De flesta arbeten har blivit mer kvalificerade, kräver mer av egna initiativ och eget ansvar. Förr räckte det om vi kunde utföra våra arbetsuppgifter väl, om vi var pålitliga, flitiga och punktliga. Nu skall vi också förstå verksamheten, mål och mening med arbetet, ha överblick. Vi ska aktivt medverka i utvecklingen av verksamheten och kunna improvisera när rutinerna inte räcker till. Om arbetsgivarna förr använde arbetstiden som viktigt redskap i ledningen av arbetet, ser man idag till resultatet. Det handlar mer om vad som åstadkoms än hur länge det arbetas. Många arbeten blir mer rörliga, innebär fler möten, projekt, och mindre av rutinuppgifter. Förr kunde chefen se ut över kontoret och nöjt konstatera att alla var på plats. Nu vet hon inte riktigt var hon har sina medarbetare och måste inse att det antagligen betyder att de verkligen gör nytta. Att leda på resultat ställer större krav på aktivt ledarskap.

ikili opsiyon oyna The Next Big Thing in IT
Facebook, Twitter, Spotify, cloud computing, iPhones och iPads är några stora IT-händelser från de sista 5 åren. Vad kommer under nästa 5-årsperiod? Borde vi inte kunna svara på en sådan fråga? Vad kan vi säga om utvecklingen redan idag? Vad blir nästa stora IT-grej? Jag har en metod som engagerar åhörarna och tillsammans kommer vi fram till ett antal spännande svar. Här är en text från 2010 som sammanfattar föredraget. Här är bilderna från 2012 i lång engelsk version: The Next Big Thing in IT.

strategy binary option Framtidens bilar, framtidens svenska bilindustri
Om hur teknisk utveckling, globalisering och reglering förändrar villkoren för bilar, transporter och vår transportsektor. Hur säkert kan man uttala sig om framtiden på det här området, vilka metoder kan vi använda, vilka stora förändringar kan vi räkna med i närtid, och hur fort kommer det gå? Här är bilder jag visade i november 2012: Framtidens bilar, framtidens svenska bilindustri.

binaire opties systeem När skolan inte längre är en byggnad
Om skolutveckling på 2000-talet i en värld av globalisering och allt snabbare teknikutveckling, när Internet har förvandlat villkoren för näringsliv, arbete, utbildning och vardagsliv. Skolans kanske viktigaste uppgift är att förbereda eleverna för arbetslivet. Hur väl lyckas man med den uppgiften idag och hur skulle man kunna bli ännu bättre? Vilka särskilda utmaningar innebär den uppgiften när världen förändras allt snabbare?

Jag har hållit föredrag om framtiden i snart 20 år och det är klart att föredragen utvecklats och förändrats mycket under den tiden. I början av varje nytt år skriver jag några rader om de föredrag jag håller:

وسطاء ثنائية الخيار في الولايات المتحدة الأمريكية Nu är det 2015 och vi håller på att få en IT-boom igen, ungefär som i slutet av 1990-talet. Intresset för IT och Internet ökar markant och framtiden är spännande igen. Robotar, sensorer, artificiell intelligens, visualisering och nya tjänster väcker debatt. Samtidigt som Internet som socialt medium blir allt viktigare växer intresset för Internet of things och idén om en uppkopplad, sammanhängande värld. Den utveckling vi sett processorerna genomgå sprider sig nu till andra teknikområden. Sensorer blir bara mindre, kraftfullare och billigare. Snart kan vi ha dem överallt. Detsamma gäller solceller och annan energiteknik. Med billig energi och billiga kommunikationer växer det fram en helt ny värld — en värld som är liten, snabb, smart och öppen.

broker italiano per opzioni binarie Nu är det 2014 och mitt engagemang i Sustainable Innovation och medlemskap i Smarta Elnätsrådet innebär att jag modererar rätt många seminarier om energieffektivisering och framtidens energianvändning. Jag hjälper också Riksbyggen att utveckla sin innovationsorganisation samtidigt som Aktivering kör ett omfattande aktiveringsprogram Den goda affären med alla Riksbyggens medarbetare. Allt detta påverkar naturligtvis mina föredrag, men annars håller jag som vanligt föredrag om varför och hur samhället förändras, och konsekvenserna för företag, kommuner, myndigheter, utbildning och sjukvård.

http://www.kenyadialogue.com/?selena=online-training-academy&97a=33 online training academy Nu är det 2013 och jag håller som vanligt föredrag om framtiden, om varför och hur samhället förändras, och konsekvenserna för företag, kommuner, myndigheter, utbildning och sjukvård, om villkoren för näringsliv, samhälle och vardagsliv i 2000-talets dynamiska värld, om Internets betydelse, om globalisering, hållbarhet, innovationer och entreprenörskap.

Jag håller också mer specifika föredrag om  arbetslivets förändring i en tid av snabb samhällsutveckling, om hur arbeten har blivit mer kvalificerade, kräver mer av egna initiativ och ständig kompetensutveckling. Tillsammans med Karin Allergren har jag utvecklat idéer om aktivt medarbetarskap, om hur kompetensutveckling och verksamhetsutveckling förenas, om hur alla medarbetare blir engagerade i företagets affär, i verksamhetens uppdrag, och bidrar till aktiv utveckling och anpassning till kundbehov och marknad. Jag är särskilt intresserad av hur organisationer blir innovativa genom att medarbetarnas idéer tas tillvara och får bidra till utvecklingen av företagets affär eller verksamhetens uppdrag.

Nu är det 2012 och lågkonjunkturen är här. Jag håller föredrag på temat 5, 7 eller 10 ord om vår tid, och försöker ge en sammanhängande och pedagogisk bild av pågående samhällsförändringar. Jag talar om förändring, tillväxt, globalisering, internet, innovationer, hållbarhet och aktivering, för myndigheter, regioner, kommuner och branschföreningar. Jag håller också föredrag om skolans och sjukvårdens framtid.

Nu är det 2011 och Japan har drabbats av jordbävning, Tsunami och härdsmälta. USA och EU brottas med skuldkriser. Somliga tror att vi i väst är på väg in i lågkonjunktur igen, kanske en riktig recession, även om Kina och Indien fortsätter att utvecklas starkt. Mina föredrag under 2011 beskriver denna snabbt föränderliga, sammanhängande värld och de utmaningar den ger oss. Målgrupperna är många: IT-företag, branschföreningar, byggföretag, kommuner, skolor, landsting. Tillsammans med Karin Allergren utvecklar jag också idéer om aktivering av medarbetare och varumärken. Under året har vi på eget förlag gett ut en liten bok, Aktivera dina medarbetaresom mycket konkret beskriver hur man arbetar med aktivering.

Nu är det 2010 och lågkonjunkturen är över för den här gången. Svängningarna går allt snabbare och blir allt djupare i ett globalt sammanhängande samhälle. Mina föredrag under 2010 fortsätter att beskriva denna snabbt föränderliga, sammanhängande värld och de utmaningar den ger oss. I juni kom min (och Karin Allergrens) nya bok Aktivera ditt varumärke (Liber) och den har börjat färga av sig på mina föredrag. Nyckelordet är “aktivering”. Samtidigt får jag allt oftare anledning att ge praktiska råd i hur man håller balansen i en allt aktivare värld. I mina föredrag vill jag gärna entusiasmera för förändring och ge min syn på varför samhället förändras, men temat kan sedan variera rätt mycket. Jag håller, till exempel, ett föredrag om nästa stora IT-grej, ett föredrag som engagerar auditoriet i en diskussion om vad framtiden kan erbjuda. Det finns i både svensk, norsk och engelsk version och heter The Next Big Thing in IT.

Nu är det 2009 och lågkonjunkturen tar tag i oss. När konjunkturen vänder upp igen har Sverige förändrats, blivit mer kostnadseffektivt, ännu mer globalt inriktat, ännu mer inställt på framtida förändringar. Mina föredrag så här i början av 2009 handlar alltmer om tillväxtens villkor, om innovationer, och om nödvändiga förändringar i utbildning och sjukvård. Arbetet med mitt nya centrum, Sustainable Innovation, gör att jag också pratar mer om energieffektivisering och innovationernas roll i att möta klimathotet. Under hösten 2009 håller jag ett stort antal föredrag om framtidens skola för förvaltningar, rektorer och lärare, ofta under rubriken När skolan inte längre är en byggnad.

Nu är det 2008 och mina föredrag bygger fortfarande rätt mycket på min senaste bok Sveriges framtid. Upplägget är ofta enkelt: Varför förändras samhället? Hur förändras samhället? Vad skall vi göra åt det? Även om konjunkturen mattas pågår förändringsarbetet i näringsliv och i offentlig sektor. Förändringar innebär både hot och möjligheter. Det är i förändringen som det går att få utväxling på den insats man kan göra. Äntligen börjar det röra sig lite i sjukvården, kommunerna söker allt mer omfattande samarbeten, IT-branschen globaliseras, företag blir allt duktigare p att köpa och sälja, och Sverige blir bara mer och mer av handelsnation. Marknaden breder ut sig.

Nu är det 2007 och min nya bok är klar. Kommer på Liber i april med titeln Sveriges framtid och det är klart att jag gärna pratar om den. Men föredraget kan vinklas väldigt olika beroende p målgrupp och det utvecklas hela tiden. Att skriva en bok är ett sätt att gå vidare. Boken och mina föredrag i år beskriver det jag kallar “den globala femkampen”, de fem förändringsprocesserna globalisering, automatisering, kommersialisering, systemisering och rationalisering. Det är tunga ord, men tillsammans ger de en tydlig och upplysande bild av det tidiga 2000-talets samhällsvillkor.