Varning för infrastruktur

Computer Sweden, september 1998

I början av 90-talet skulle företagen bli mer flexibla för att klara konkurrensen i en värld som IT förvandlat till en global och föränderlig marknad med krävande kunder. Samtidigt lanserade Clinton och Gore sitt program för en nationell IT infrastruktur. Medan affärsvärlden talade om ökad flexibilitet ville politikerna bygga stabila infrastrukturer.

Nu har infrastruktur blivit IT-jargon: system för ärendehantering, intranät, Windows NT med tillhörande Office-paket, SAP och andra ERP-system utgör det moderna företagets infrastruktur. Den är en resurs, en nödvändig förutsättning för verksamheten, och en möjliggörare. Den är en plattform som måste komma på plats och som man helst inte skall behöva tänka på.

Efter över ett decennium av tjat har företagsledningar äntligen börjat intressera sig så smått för IT. Då ser de chansen att smita undan igen: IT är en infrastruktur, gärna outsourcad och underjordisk, som man inte behöver tänka mer på än vattenledningar och elnät. Fatta ett beslut bara, om vilken infrastruktur vi skall ha, så behöver vi inte tänka mera på IT.

En infrastruktur är en stabil grund, en gemensam resurs, en standard för verksamheten. Men ingen av dessa egenskaper är särskilt utmärkande för IT. Om man börjar uppfatta IT som infrastruktur, då får man snart bekymmer.

IT utmärks av sin lätthet snarare än av sin tyngd och tröghet. Om det finns någon stabil grund i IT-samhället så är det vi människor med förlegad utbildning, inrotade vanor och fördomar. Tekniken förändras mycket snabbare än vi.

Industriföretagen bygger idag globala infrastrukturer för produktion och distribution och räknar gärna in sina IT-system i dessa satsningar. Risken finns att medan man bygger en allt effektivare gemensam intern infrastruktur så stänger man ute kunderna.

Industrisamhället skapas av enhetliga skruvgängor och spårvidder. Standardisering möjliggör snabb utveckling, men begränsar också. Det radikalt nya kräver transformatorer för att fungera med det gamla. Men IT är ju en transformatorteknik! Visst behöver vi standardisering, men den blir sällan långlivad, och att slå sig till ro i en eller annan standard är omöjligt.

IT är ingen infrastruktur som man kan fatta beslut om och lägga åt sidan för att ägna sig åt affä,rerna. IT är det vi gör affärer med. Elektronisk handel är inte en fråga om att finna en standard för betalningar via nätet. Det är i stället, som namnet säger, det elektroniska samhällets affärsverksamhet. Och det är med den man måste konkurrera, genom att experimentera, pröva ny teknik och röra sig snabbt.

Bo Dahlbom adb.gu.se
professor i informatik vid Handelshögskolan i Göteborg
forskningschef vid Viktoriainstitutet