En ny IT-högskola

Göteborgs universitet, september 1998

IT förändrar vårt samhälle med samma kraft som en gång maskinerna. När maskinerna kom övergav vi livet på landet och flyttade till städerna för att arbeta i fabrik och studera till ingenjör. Bönderna försvann, och vi fick ett helt nytt samhälle. Nu vänder IT upp och ned på detta samhälle. Vi lämnar fabrikerna, flyttar ut på nätet, och det är itenjörer näringslivet efterfrågar.

De gamla industristäderna satsar därför på IT. I Malmö byggs en ny högskola. I Norrköping och Södertälje invigs nya campus, och KTH bygger IT-universitet i Kista.

Våra grannländer är inte sämre. I Danmark förbereds IT-högskolor i Köpenhamn och på Jylland. I Norge vill man bygga IT-högskola på Fornebu.

Vad gör vi i Göteborg? Väntar vi på att regeringen skall ge oss en IT-högskola? Nej, vi tar egna initiativ. Även om universitetet är byggt för att motstå förändring, måste vi ibland göra det omöjliga. Så sent som på 1960-talet styrde fortfarande konsistoriet, den samlade professorskåren, som med kollegial revirrespekt lydde principen: Rör inte mitt så rör jag inte ditt.

En sådan styrelseform värnar det bestående och överlåter åt statsmakten att ta initiativ till förändringar. Men idag kan alla se att om vi inte gör en större satsning på IT nu, så kan vi snart lägga ned Göteborg.

Vi som var med på 70-talet, när varven lades ned, vet hur sårbar regionen är. Göteborg finns kvar så länge en handfull globala storföretag ser fördelar med att vara här. Om vi inte kan utbilda den arbetskraft de behöver, skapa den dynamiska forskningsmiljö de blir alltmer beroende av, kan de inte stanna. Och då kan vi andra börja packa också.

Situationen är allvarlig nog för att universitetet skall börja agera. I samarbete med Chalmers, med näringsliv och kommun, är det hög tid att vi inser informationsteknologins betydelse.

Och det är bråttom. Näringslivet blir allt otåligare. De nya IT-högskolorna på Jylland och i Oslo söker samarbete med Göteborg. Men de väntar inte hur länge som helst.

I industrisamhället bygger vi fabriker för produktion, men också för vård, administration, och utbildning. IT-samhället flyttar fokus från produktion till marknad. Arbetet vid maskinerna övertas av robotar och människorna behövs i mötet med andra människor: kunder, klienter, patienter, studenter. Näringslivet lämnar sina fabriker och ger sig ut på marknaden. Vården och utbildningen följer med.

IT möjliggör rörlighet och får marknaden att växa. Svenska småföretag möter konkurrens från utlandet. Snart köper våra studenter inte bara kurslitteratur på nätet av amerikanska leverantörer. De läser kurser och tar examina på samma sätt. Företag ingår allianser för att överleva på den globala marknaden. Universitetens situation är inte annorlunda. Göteborgs universitet måste vara med i den leken för att fortsatt kunna attrahera studenter. Ett nära samarbete mellan högskolorna i regionen blir en självklarhet. Gränsen mellan näringsliv och universitet suddas ut.

Den nya IT-högskolan kan bli en förebild för hur man bedriver utbildning och forskning utanför fabriken, i samarbete med regionen och dess näringsliv. Studenterna kommer inte längre att vara entydigt studenter; de anställda inte längre entydigt anställda. Fabrikerna upplöses på båda sidor.

En ny IT-högskola i Göteborg blir därför inte någon ny fabrik. Men den behöver lyskraft för att kunna växa snabbt. Den måste lyftas fram, få en skylt på taket, och så några strålkastare. Visa att Göteborg vill vara med i IT-samhället.

Bo Dahlbom adb.gu.se
professor i informatik vid Handelshögskolan i Göteborg
forskningschef vid Viktoriainstitutet