Se upp från tekniken!

Computer Sweden, augusti 1999

När den tekniska utvecklingen går mycket fort är det inte konstigt att intresset fokuseras på alla nya tekniska prylar som dyker upp.

Men när teknikutvecklingen går mycket fort är det viktigt att vi lyfter blicken lite ovanför dagens tekniska nyheter. Vad är det för samhälle vi håller på att skapa med alla dessa mobiltelefoner, bredbandslösningar, och PDAer? Och hur skall vi utveckla företagets affärsidéer och verksamhet så att vi når framgång i detta samhälle?

Stora förändringar i IT-användningen kommer alltid som en överraskning för experterna på tidigare användning. Experter på beräkning insåg inte betydelsen av ADB. ADB-experterna uppfattade PCn som en leksak. Microsoft underskattade betydelsen av Internet i kontorsarbetet och Ericsson såg inte att Internet skulle revolutionera telefonin. Konsultföretagen skrattade åt webb-byråerna som gjorde hemsidor, innan de började ta deras kunder och sälja mer generella webb-baserade IT-lösningar (portaler). Dagens PC-tillverkare tror inte riktigt på PDAn och dess förmåga att tömma kontoren.

Vi vill inte göra den här sortens misstag, och att förutsäga teknikanvändning är inte lätt. Men så länge vi fortsätter att slentrianmässigt följa efter tekniken, räcker det att se vart tekniken är på väg. Xerox gjorde oss till dokumenthanterare. Ericsson håller på att avskaffa arbetsplatsen och befria oss från papper.

Just nu verkar IT vara på väg i tre riktningar. Med bredband in i bostaden och ett ökat utbud av tjänster över nätet för utbildning, arbete, underhållning, och vård får vi en IT-användning som håller oss borta från gatorna. Med allt kraftfullare mobiltelefoner och PDAer i kombination med fokus på fysiska möten får vi ett mobilt samhälle, där vi i allt hetsigare tempo använder IT till att online administrera våra många möten. Med allestädes närvarande datorkraft i en allt intelligentare värld kan vi bli mer lättjefullt oberoende av rum och tid (men det kommer att dröja).

Tillsammans pekar dessa tre teknikformer mot en värld som är mycket olik 1900-talets fabrikssamhälle. Jag tror att den världen kommer mycket snabbare än vad Computer Swedens läsare tycks tro. Tag sjukvården som exempel.

Om jag har rätt borde man redan nu utveckla IT-stöd för en sjukvård som lämnat fabrikerna och övergett 1900-talets syn på människor som tålmodiga arbetsstycken (patienter) i en produktionsprocess med tillhörande följesedlar och varudeklarationer. Man borde se bortom de datoriserade journalsystemen till en hälsovård som övergett journalen till förmån för ett samarbete mellan vårdare och sjuk på den sjukes villkor. Journalen kanske blir en dagbok på den sjukes hemsida på nätet, åtkomlig enligt hennes instruktioner.

Alla borde kunna se vad som nu sker i IT-revolutionen på sjukvårdens område: en ökad satsning på hemsjukvård, ett långsamt avvecklande av fabrikstänkandet, en ständig teknisk utveckling, större utnyttjande av webb-teknologi för patientkontakt och för kontakter inom vården och med vårdens leverantörer, privatisering och ökad konkurrens inom, men även utom, landet. I stället för att bygga sjukhus och datorisera journalsystem borde vi satsa resurser på samarbete och mänsklig interaktion i vården, mellan vårdare och patienter, mellan patienter, anhöriga och andra patienter, och på lättrörlig, mobil sjukvårdsteknologi.

När tekniken utvecklas snabbt måste vi lyfta blicken och se lite in i framtiden. Om vi inte ser upp är risken stor att vi gräver ner oss i gamla hjulspår, aldrig ser de möjligheter tekniken erbjuder, och blir överkörda av det nya.

Bo Dahlbom adb.gu.se
professor i informatik vid Handelshögskolan i Göteborg
forskningsledare vid Viktoriainstitutet