IT och EU

Computer Sweden, juni 1999

Nu är det snart val till EU-parlamentet och våra politiker går som katter kring den heta gröten. Den heta gröten är såklart ett Europa som håller på att bli en ny version av 1900-talets nationalstat: med gemensam marknad, valuta, skattepolitik, rättssystem och försvar.

I början av 1800-talet var Sverige ett glest befolkat bondland med isolerade bygder. Bohusläningar kände bara vagt till att det fanns smålänningar och att de var fattiga, snåla och smutsiga. Någon kände någon som kände någon som gift sig med en smålänning och det hade såklart gått illa.

Men så kom järnvägen och det blev möjligt att köpa timmer från Norrland och få det levererat till Göteborg. Fast det var svårt att betala. Lade du några tior i ett brev och skickade till Umeå, var det ofta någon postrånare framme. Wallenberg löste det problemet när han 1857 grundade Stockholms Enskilda Bank.

Med järnvägar och affärsbanker skapades en gemensam marknad och en gemensam valuta. Så föddes Sverige. Och bohusläningar och smålänningar kunde börja lära känna varann.

Det järnvägarna och bankerna åstadkom på 1800-talet det görs nu med IT. EU skapas inte av politiska beslut och folkomröstningar. EU skapas av IT. Och Norge är lika mycket med som vi.

Med IT har SKF i Europa förvandlats från ett multinationellt till ett europeiskt företag. Man har ett lager (utanför Bryssel) och egentligen en enda fabrik, även om dess olika delar ligger utspridda över Sverige, Tyskland, Italien. Med IT kan denna distribuerade fabrik fungera som en enhet.

Med IT har det blivit möjligt att göra affärer över gränserna i Europa på ett sätt som tvingat fram en gemensam valuta. När ekonomierna växer ihop spelar det ingen roll vad det står på de olika sedlarna.

Nationaliseringen på 1800-talet var en del av industrialiseringen. Där fanns mycket känslor och romantiskt svammel om nationella identiteter. Men det var järnvägarna som gjorde jobbet.

Den pågående globaliseringen drivs fram av IT. Och processen går nästan obegripligt snabbt. Den som tvivlar på att det pågår en IT-revolution behöver bara lyssna på EU-debatten. Varje månad flyttas positionerna fram.

För inte så länge sedan skulle vi inte ens vara med i unionen. Nu diskuterar man frågan om gemensamt försvar, om nationalstatens framtid, om ett federalt Europa. Vad är det som pågår egentligen?

Det är IT-revolutionen som pågår.

Bo Dahlbom adb.gu.se
professor i informatik vid Handelshögskolan i Göteborg
forskningschef vid Viktoriainstitutet