Framtidens mobila tjänster

IT-företagen, Rådet för mobila tjänster, 4 april 2001

Framtidens teknikanvändning börjar i det förflutna. Med Internet samlades på 1990-talet media, telefoni och datoranvändning på en teknisk plattform. Nu blir denna plattform mobil.

Media är typiskt något jag konsumerar i min ensamhet. Jag sitter där med min bok eller tidning, lyssnar på Lisa Ekdahl, spelar något spännande spel, tittar på teve, eller surfar på nätet. Det är privat-konsumtion och jag gör den helst privat. Jag behöver en webbläsare, en bärbar skärm av hygglig storlek, som jag kan ha med i sängen, på bussen och på badstranden.

Telefonen använder jag för att hålla kontakt med folk. Jag avtalar möten, gräver i kärlekens bekymmer, söker en läkare eller bokar en resa. I ett arbetsliv som domineras av möten blir telefonen ett allt viktigare arbetsredskap. Telefonen kan delvis ersätta möten, men framför allt är den ett redskap för att administrera möten.

I början av 1990-talet hade arbete blivit kontorsarbete och detta fått allt större inslag av samarbete, projektarbete. Datorn höll på att utvecklas till en bärbar laptop som dels användes till att utforma de dokument, kalkylblad, ritningar, kort sagt, ärenden vilka sedan skulle skickas som bilagor till email för vidare bearbetning, dels användes för att hantera alla de email som detta arbetssätt genererade.

Det är dessa tre teknikanvändningar och alla tjänster de utnyttjar som vi nu vill göra mobila. Det är inte självklart enkelt att förena dem i en terminal. Telefonen vill vi helst ha så liten som möjligt. Webbläsaren behöver en rejäl skärm och bra högtalare, laptopen ett bra tangentbord.

I början av 1990-talet fantiserade folk om ett liv i cyberspace. En bra dator och en bra telefon och du behöver aldrig flytta på dig. Mobilitet kan uppfattas som att du skall kunna förbli i cyberspace även under förflyttningar. Men äkta mobilitet är i stället fråga om interaktion mellan det fysiska och det digitala. Mobila tjänster är sådana som du behöver just för att du är i rörelse, medan du rör dig.

Mobiltelefoni är i sig själv det bästa exemplet på en mobil tjänst. Den gör mig tillgänglig även när jag är i rörelse. Det är en tjänst som håller reda på de personer jag behöver få kontakt med och som behöver få kontakt med mig. I telefonen vill jag ha mitt personregister, min agenda, kom-ihåg lappar, kallelser, minnesanteckningar.

Telefonen hjälper mig att hitta rätt till mötena. Där finns adresser och kartor, navigeringshjälpmedel. I en alltmera mobil värld blir det allt viktigare att vår interaktion med människor och ting omkring oss förenklas och automatiseras. När vi stöter samman vill vi bli påminda om vad vi vill varann. Ju mer vi rör oss, desto smidigare vill vi ta oss fram – genom hus och städer, över gränser, in på natthärbärget, fram till vattenhålet. Vår rörelsefrihet kräver enkla betalningar för tjänster, avgifter av olika slag, information om evenemang, tidtabeller, etc. Telefonen blir fjärrkontroll, kreditkort, smart kort.

I en mobil värld blir vår konsumtion mobil. Företagens kundkontakter blir mobila. Marknadsföring, marknads-kommunikation och kundvård blir mobila tjänster. När du sitter i möte, koncentrerar ni er på den gemensamma arbetsuppgiften. Då är du oåtkomlig. När du hämtar andan med en stunds webbmedia är du visserligen mottaglig, men din konsumtion begränsas av din fantasi. Snabba beslut och omedelbar konsumtion kan ske när du är i rörelse och din position blir därför en viktig kundparameter.

Så kan man inleda en diskussion om mobila tjänster, och på ett enkelt sätt skapa lite ordning. Men vilka tjänster missar man om man gör så här? Och hur skulle man kunna göra i stället?

Bo Dahlbom
chef för Svenska IT-institutet (SITI)
www.siti.se