Teknik för nomader

IT-företagen, Rådet för mobila tjänster, 18 maj 2001

Är mobilt Internet så märkvärdigt egentligen? Mail kan vi väl läsa på kontoret? Och börskurser på mobilen ger oss bara ångest. Roliga bilder för barn och horoskop för barnsliga – inte kan väl det bli en miljardindustri?

Om man frågar så har man inte förstått vad som pågår. Den tekniska utvecklingen håller på att skapa ett mobilt samhälle dominerat av tjänsteutövning, konsumtion och konkurrens. Vi blir nomader och behöver teknik för nomader.

Maskinerna tömde landsbygden på folk, gav oss jobb i fabrikerna i stan. Datorerna tömde fabrikerna på folk, gav oss jobb på kontoren. IT tömmer nu kontoren på folk och ger oss jobb på marknaden.

Tekniken befriar oss från arbete. När bara några få procent behövs för produktion av mat och prylar, vad ska alla vi andra göra? Konsumera allt det som produceras förstås. Men i ett samhälle med överproduktion måste vi också arbeta mer i en allt hårdare konkurrens om vem som skall få sälja bilarna, mobilerna, tjänsterna.

Medan varor bäst tillverkas i fabriker, så utövas tjänster bäst där kunden väljer att vara. Tjänsteutövning söker upp kunden. Den är mobil. Därför blir vi nomader. Livet fylls av ett ständigt, varierat resande och möten: jag klipper ditt hår, serverar din lunch, sjunger en sång för dig, lär dig lite italienska. Ju fler tjänster, desto fler möten och mötesplatser.

När konkurrensen ökar, arbetar vi mera. Vinnarna i tjänstesamhället arbetar jämt. De japanska småflickorna hade hellre velat göra läxan på mobilen än titta på roliga bilder. Samtidigt smälter arbetsliv och liv samman och i upplevelsesamhället producerar och konsumerar vi upplevelser. Läxorna fylls av roliga bilder.

I mobilsamhället ska all teknik, alla bruksföremål, som utvecklats för bofasta förvandlas till teknik för nomader. Det är en gigantisk uppgift. Teknik som vi tidigare använt på bestämda platser – i verkstäder, på läkarmottagningar, i skolor, restauranter, butiker, hemma, på jobbet – ska nu göras mobil.

Nomaderna behöver hålla reda på sina liv, sina affärer, alla sina möten och hitta rätt till dem. Det gör de med hjälp av Internet och en mobil terminal. De vill också skicka meddelanden till varann. Gärna med bilder: Här är jag och min nya kille!

När ny teknik skall introduceras vill vi gärna göra den märkvärdig. Radion skulle demokratisera världen. TV skulle revolutionera utbildningen. Internet skulle bli ett kulturnät som utmanade de kommersiella innehållsleverantörerna.

Men när vi gör tekniken märkvärdig, ser vi inte hur märkvärdig den i själva verket är. Att lyssna på radio, titta på TV, prata i telefon, skicka e-mail och surfa på webben är storartat nog. I all synnerhet om tekniken talar till behov som både är mycket mänskliga och ligger rätt i tiden.

När vi blev människor drev vi runt på Afrikas savanner. Nu har vi en kort tid varit bofasta – som jordbrukare och fabriksarbetare. Tjänstesamhället gör oss till nomader igen och vi kommer säkert att må gott av det – bara tekniken hinner ikapp.

Man behövde inte beskriva TV som ett nytt utbildningsmedium. TV spreds snabbt ändå. Man behöver inte klura ut särskilda tjänster som skall göra mobilt Internet attraktivt. För varje dag blir samhället mer mobilt och det är otroligt irriterande att tekniken inte hinner med. Så kom igen, operatörer och tjänsteutvecklare! De nya nomaderna väntar på er.

Bo Dahlbom
chef för Svenska IT-institutet (SITI)
www.siti.se