Förord till Sturmark

Förord till C. Sturmark & U. Brandén Digital kommunikation i nätverkssamhället, Svenska Förlaget 2001

Datoriseringen har förvandlat industrisamhället till ett tjänstesamhälle. Först växte administrationen. Andelen fabriksarbetare minskade och kontorsarbetet ökade i omfattning. Men sedan rationaliseras också administrationen, och företagens verksamhet inriktas alltmer på försäljning, marknadsföring, innovativ tjänsteutveckling, service och kundvård. Vi blir alla säljare och arbetslivet fylls av kommunikation, kontakter, nätverkande.

Det skulle kunna vara ett riktigt behagligt arbetsliv, om det inte var för den växande konkurrensen. Den tekniska utvecklingen på 1900-talet har gett våra samhällen en fantastisk förmåga till produktion. På allt fler områden kan vi nu enkelt producera mycket mer än vi kan konsumera. Därför tvingas företagen allt längre ut på marknaden för att bevaka de kunder man redan har och jaga nya.

Vårt samhälle är byggt på samarbete och tävlan. I den lilla byn kunde det gå ganska lugnt till. Men ju större arenorna blir, ju fler deltagarna blir, desto hårdare blir tävlingen. När konkurrensen ökar måste vi mötas allt oftare. Därför samlas vi på de stora städernas mötesplatser, där vi som individer springer allt fortare för att tillhöra vinnarna medan våra företag kämpar för att överleva.

I en tid av stora förändringar behöver vi visioner, berättelser om vad det är som pågår och varför. Vi behöver hjälp att lyfta blicken lite högre för att se var vi är och vart världen är på väg. När tempot ökar får vi allt mindre tid till eftertanke. Vi behöver beskrivningar av den värld vi lever i, men de måste träffa rätt och vara tillräckligt enkla för att vi skall hinna lyssna. Den här boken ger oss en sådan beskrivning. Den visar på näringslivets förändring, hur den digitala kommunikationen fått en central roll, hur de gamla fabrikerna tvingas ut i nätverkande, hur något så oskyldigt som elektronisk post alltmer kommit att regera våra liv.

Detta är Christer Sturmarks tredje bok och jag läser den, som jag läst de andra, som en kommentar till den pågående IT-revolutionen, skriven av en som springer mitt i förändringen, och som sätter av några timmar då och då till att skriva ned några reflektioner över vad som sker. Den här gången har han en medförfattare och det har breddat perspektivet men kanske också bidragit till att göra boken mer fragmentarisk än de tidigare. Den ger några ögonblicksbilder av ett näringsliv och arbetsliv i förändring. Den är en snabbbok att läsas som man äter en hamburgare, på språng, lite stressad, försenad som vanligt. Den innehåller lite av varje, men alltihop är ihophackat till en lättläst text, lagom kryddad, som slinker ned lätt och det går fort. Några timmar senare kan den göra sig påmind och man undrar vad det var man egentligen läste, och kanske tänker man då efter, formulerar några föresatser, ger sig själv några löften. Det kan handla om mailvanor, intranät, företagets organisering, ledarskap eller marknadsföring.

Bo Dahlbom
professor i informatik
chef för svenska IT-institutet