År: 2002

Pfizer kundtidning, DAISY News, november 2002 Handen på hjärtat, är du förändringsbenägen? Är du nyfiken på andra sätt att tänka, värdera, organisera? Eller är du nöjd med det liv du har, dina rutiner, din vardag? Skulle du vilja vara kinesisk …

Drivankare i mobilsamhället Läs mer »

Intervju av Klas Rosell, oktober 2002 En ny epok: Doktorn on-line servar vårdkonsumenten Var fjärde mobiltelefon som tillverkas säljs inte. Konsumenten vill helt enkelt inte ha den eftersom den har fel färg, affären som säljer den har krångliga öppettider eller så …

Doktorn on-line servar vårdkonsumenten Läs mer »

I L. Sturesson (m fl) Spänningsfält. Tekniken – politiken – framtiden. Carlssons 2002. Sammanfattning Den tekniska utvecklingen påverkar alla aspekter av mänskligt liv. Om vi vill utöva inflytande över våra livsvillkor måste vi lära oss styra tekniken. I ett komplext, globalt sammanhängande, …

Vem styr tekniken? Läs mer »

Dagens Industri, 28 augusti 2002 Intresset för mobila tjänster i Sverige är nästan obefintligt. Det är i andra delar av världen de mobila tjänsterna nu utvecklas och används. Klart att Orange ville dra sig ur den svenska 3G-utbyggnaden! Det klena …

Mobil-Sverige behöver tjänstemäklare Läs mer »

Institute for International Research, maj 2002 Förr fanns vaktmästare för service och underhåll av fastigheter. Det var inget högstatusyrke. Dagens IT-support påminner om vaktmästaren. En allt-i-allo verksamhet på IT-området som man skyller på när tekniken strular och skäller på när …

En mobil helpdesk Läs mer »

From Systems to Services Bo Dahlbom dahlbom@siti.se Abstract The discipline Information Systems is about the use of information technology and, consequently, when that use changes so does the discipline. Radical changes in use bring radical changes in the discipline. From …

From Systems to Services Läs mer »

IT-företagen, Rådet för mobila tjänster, 10 april 2002 Vilka mobila tjänster får vi? Hur svarar man på en sån fråga? Mobila tjänster är såklart tjänster, men vad är en tjänst? För länge sen var tjänster handlingar som utfördes av tjänare. …

Vilka mobila tjänster får vi? Läs mer »

The modern world is an artificial world, a world of artifacts, but modern science is a science of nature. In this book we explore Herbert Simon’s idea of a science of artifacts, of artificial science. In natural science we want …

Artifacts and Artificial Science Läs mer »