Mera ketchup på nätet

Vi som jobbar med IT vet att IT-revolutionen bara har börjat. Vi kan se hur annorlunda världen blir när all den teknik som finns idag – IP-telefoni, web services, mobile office – verkligen börjar användas. För att inte tala om all den teknik som finns runt hörnet.

I den högkonjunktur som nu börjar, kommer Internet att ha huvudrollen. Internet som medium för integrerade databastjänster i näringsliv och offentlig sektor. Internet som mötesplats i arbetsliv och umgänge. Internet som medium för teve, radio, film, tidningar. Internet som marknadsplats.

Förändringen kommer att gå snabbare än vi idag vågar tänka. Ökad bandbredd, nya terminaler, och en explosionsartad utveckling av cyberspace, mycket häftigare än Gibsons fantasier på 80-talet.

Det mesta kommer att handla om integration. Integration av teknik, system, information och tjänster. Integration av databaser så att rätt information i rätt kombination blir lätt tillgänglig. Integration av tjänster så att användaren bara behöver trycka på en knapp.

Internet-banken är väl det bästa exemplet på tidig integration, paketering av tjänster på nätet. Användningen av Internet, både fast och mobilt, fullkomligt exploderar när paketeringen av tjänster tar fart. När underhållning, utbildning, vård och handel finns som tjänstepaket på nätet.

Vad händer med våra myndigheter när deras databaser integreras och tillståndsärenden automatiseras? Vad händer med landstingen när sjukvårdsköerna integreras och alltmer av vården finns som tjänstepaket på nätet? Vad händer med kontoren när det mesta arbetet sker på nätet eller i möten och nätet finns överallt? Vad händer med Sveriges Television när hela världens teve-produktion finns på nätet?

Det går åt mycket fiber, basstationer, servrar, terminaler, programvara och systemutveckling för att bygga en sådan värld. Men det blir inget nät utan integration och inga tjänster utan paketering.

Det mesta vi gör med IT idag har karaktär av komplicerat hantverk. Internet är på samma nivå som mathållningen var för 100 år sedan. Om du ville ha ketchup, fick du börja med att gå till torget och köpa tomater.

Så är det på nätet idag. Information och tjänster finns där i lös vikt och som obearbetad råvara. Riktigt användbart blir nätet först när information och tjänster integreras, paketeras. När det finns ketchup på nätet.

Bo Dahlbom
chef för Svenska IT-institutet (SITI)
www.viktoria.se/dahlbom