IT innebär stora förändringar

Den som levde på 1900-talet fick uppleva ett samhälle i fantastisk förändring. Med elektricitet, bilar, radio, teve, telefoner och flygplan förvandlades Sverige från fattigt bondland till välmående tjänstesamhälle. De förändringar som IT bär med sig är minst lika omvälvande.

Under några år har vi haft en allmän konjunkturnedgång och det har inte pratats särskilt mycket om ITs roll som samhällsförändrare. Vi behövde vila oss lite efter det sena 90-talets storslagna visioner. Men tro för den skull inte att IT-utvecklingen avstannat.

Under de närmaste åren kommer vi att uppleva stora förändringar när IT används för att automatisera administrativa rutiner inte minst i offentlig förvaltning, när användningen av Internet ökar i all utbildning, när Internet blir den självklara bäraren av alla media, när IT förvandlar sjukvården och försvaret, och erbjuder nya möjligheter att marknadsföra vårt land.

Ingen kan i detalj förutsäga den här sortens förändringar, inte ens på kort sikt, och det är såklart vi som med teknikens hjälp genomför dessa förändringar. Men låt mig ändå få ge några exempel på vad det är för slags utmaningar vi står inför.

Besöksnäringen blir allt viktigare och Internet ger oanade möjligheter att locka besökare till vårt land. Resan, övernattningen, äventyret bokas naturligtvis på nätet, men varje turistort med självaktning måste också ha en website som ger de besökande service i form av kontakt med de där hemma, väderprognoser, särskilda erbjudanden och goda möjligheter att finna lekkamrater. Det kommunens website erbjuder sina medborgare, erbjuder turistortens website sina hedersmedborgare, besökarna, på deras eget språk såklart, och knyter dem och deras vänner därigenom till orten, för återkommande besök.

På samma sätt som Internet-banken kunnat rationalisera enkla bankärenden, kan vi med Internet rationalisera enkla myndighetsärenden, tillstånd och liknande. Snart kan du anmäla din stulna cykel på nätet och anmälan registreras samtidigt av polis och försäkringsbolag. Poliserna kan lämna polishuset med dess kontorsarbete och persondatorer och återvända till gator och torg för ett mera handfast brottsbekämpande. Ja, vi kan till och med avlasta sjukvården en del arbete genom att göra det själv på Internet. Enklare åkommor kan åtgärdas utan att du behöver uppsöka något sjukhus och utan att någon läkare behöver engageras.

I 2000-talets skola kommer Internet att spela en lika viktig roll som boken gjorde i 1900-talets. På samma sätt som boken avlastade läraren, tar Internet hand om rutinerna, medan läraren leder och organiserar, löser problem och motiverar. Till skillnad från boken är Internet ett självklart redskap för samarbete – och inte bara med andra elever eller lärare – och kan därför bidra till en öppnare skola.

Nu laddar vi ned musik från Internet och lyssnar på den på vår mp3-spelare. Vinylskivorna kom och gick och snart är cd-skivorna också borta. Böcker köps som aldrig förr och böckerna i Billy blir bara fler och fler. Men hur länge dröjer det innan e-boken är så praktisk att den slår ut pappersboken? Då kan vi ha tillgång till all världens böcker när vi åker på semestern och läsa dem alla på vår e-bok. Och ingen läslampa behöver vi heller – så länge batteriet räcker.

Internet är oslagbart som bärare av media. Det gäller bara att göra själva konsumerandet tillräckligt attraktivt. Tidningen, teven, radion, stereon och boken kommer alla att förvandlas av IT de närmaste åren. Den enkla tillgången till det stora urvalet kommer att styra alla media över till Internet och är det någon som betvivlar att konsumtionen av media kommer att anpassas därefter?

Att IT förändrar arbetslivet genom att automatisera arbetsuppgifter och ge oss nya är uppenbart, men IT förändrar också arbetslivets villkor och karaktär. Med IT blir vi mindre beroende av att arbetet måste utföras på en bestämd plats. Maskiner kan övervakas över Internet, administrativa uppgifter kan utföras bara man har tillgång till nätet. Många arbetsuppgifter innebär möten och kommunikation och kan förläggas där det är mest praktiskt. Vilka förändringar detta innebär för arbetsplatser, arbetstid och fritid är ännu tidigt att säga, men möjligheterna till förändring är stora.

Det är också mycket tack vare IT och inte minst Internet som världen krymper, handel och resande ökar. På samma sätt som järnvägarna och radion i början av 1900-talet knöt Sverige samman, växer Europa nu samman genom användningen av IT. Därigenom förändras villkoren för politiskt arbete, våra myndigheter, polisen, försvaret. Vi har bara sett början på denna utveckling, men det är en utveckling som kräver vår uppmärksamhet.

Dessa förändringar kommer att påverka oss alla. De kommer att förändra sysselsättningen, tillgången på arbete och arbetets innehåll. De kommer att förändra våra myndigheters roll och organisering. De kommer att påverka våra vardagsvanor, kort sagt våra liv. Det är viktigt att vi alla engagerar oss i dessa förändringar, att vi är med och deltar i debatten och det politiska arbetet.

Vi kan inte välja om vi vill ha dessa förändringar eller inte. Ett globaliserat näringsliv i konkurrens på marknaden innebär teknisk utveckling för ständig effektivisering och ständiga innovationer av produkter och tjänster. Ett litet land som Sverige kan i bästa fall hoppas på att ligga långt fram i en utveckling vars riktning vi inte kan påverka. Desto viktigare att vi åtminstone försöker se vart vi är på väg. Vi försöker ligga i täten med vår lilla flotte på resa i en flod som rinner allt snabbare. Är vi på väg mot ett vattenfall? Eller närmar vi oss ett öppet hav?

Bo Dahlbom
Svenska IT-institutet (SITI)
www.viktoria.se/dahlbom