Dr Internet tar emot

Intervju av Klas Rosell, november 2006

Positivt när nätet dras åt kring läkaren

Utan en fortsatt snabb utveckling inom IT kommer vården att störta samman!
Med de drastiska orden inleder Bo Dahlbom, professor i informatik samt docent i teoretisk filosofi sitt resonemang om en viktig del av vår välfärd. Han bygger sin teori på att vi blir allt äldre, allt mer krävande när det gäller rätten till ett symtomfritt liv samtidigt som viljan att betala för den allmänna välfärden i form av högre skatter är begränsad.

-Mina antaganden är inga nyheter. Men det nya är att jag visar en omsorgs- och kostnadseffektiv väg ut ur den vårdkris som alla pratar om.

Det är inte självklart att vi ska kunna kräva läkarbesök för en simpel åkomma. Titta t ex på hur Apoteket i dag erbjuder rådgivning när det gäller att avgöra om det är en enkel barnförkylning eller om man bör söka vård (www.apoteket.se). Denna hjälp för oroliga föräldrar bör avlasta vården många besök samtidigt som den minskar oro och osäkerhet. –
Vidare måste vi utnyttja IT till att begära av patienterna att de har en bra symtombeskrivning med sig inför besöket. Då blir konsultationstillfället mer effektivt. Så den som upplever sig ha besvär måste känna till och kunna ta sig igenom de självtest som det finns på nätet inom många områden, t ex www.overaktivblasa.nu. –
Det är inte självklart att patient och läkare behöver mötas personligen. Det går bra att med hjälp av tekniken mötas över nätet. En web-kamera, snabb uppkoppling samt IT-mogna läkare och patienter är en del av den framtida, effektiva vården. –
En av mina käpphästar är kravet på följsamhet från patienterna. Det är ju ett oerhört slöseri att patienten inte följder den vårdplan som gjorts upp (vi alla vet att compliance är usel). Så alla parter måste inse värdet “övervakningssystem” så att patienterna tar sina mediciner, följer vårdplanen och att behandlingen är framgångsrik.

Bo Dahlbom menar att tiden nu är mogen att komma bort från IT-samhällets baksida och avarter.

– Vilken IT-amatör har konstruerat rutinen för återbesök på ett stort sjukhus i Stockholm? I dag krävs det av en läkare 23 beslut med påföljande tangenttryck på datorn att boka ett återbesök. Mer övergripande är att en rad etiska, praktiska och (kvalitets)säkerhetsfrågor måste lösas inom kort.

Därefter måste det till en rejäl debatt och snabbt beslut om hur patienterna och vården i stort samförstånd ska använda IT.

När Bo Dahlbom på uppdrag av Näringsdepartementet analyserat den offentliga sektorn utifrån ett IT-perspektiv har han konstaterat att den kan, genom långt driven automatisering av tjänster, erbjuda en förstklassig, integrerad service, organiserad i tre nivåer: nationell expertis, rutintjänster på nätet, personlig service.

– Så tveka inte om att läkaren kommer bli ännu viktigare i framtiden genom att kunna fokusera på sin specialistkompetens och praktisera denna på ett för alla parter effektivt sätt. Bland annat därigenom kommer vi kunna erbjuda ännu bättre vård på alla nivåer och därigenom nå målet: Inte nödvändigtvis friska men nöjda patienter och läkare som känner stimulans, glädje, nyfikenhet och hög tillfredsställelse i jobbet.

Bo Dahlbom är professor vid IT-universitetet i Göteborg, medlem av regeringens IT-politiska strategigrupp och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin bland mycket annat. Han är även docent i teoretisk filosofi.