En mobil värld

Den mobile medarbetaren, bilaga till Computer Sweden, 7/3 2007.

Om du vänder på en sten i naturen, så kryllar där av liv. Det verkar som om varje vrå, varje möjlighet till liv, har sin livsform. Men så har också naturen utvecklats under årmiljoner. Marknaden utvecklas ungefär som naturen. Nya produkter, tjänster, företag etableras bara det finns, eller går att skapa, en efterfrågan. Och precis som i naturen söker vi oss fram och prövar mängder av idéer som inte lyckas överleva. Marknaden för mobila tjänster är ett utmärkt exempel på hur svårt det kan vara att hitta rätt.

Mobiltelefonen slog igenom under första hälften av 1990-talet och redan från början fanns idén att använda den till något annat än bara en telefon. Telefonen hade funnits i 100 år, men det var med IT som det blev möjligt att utveckla den. Mobilens display var naturligtvis viktig.

De första idéerna tog utgångspunkt i själva rörelsen: Vad kan du vilja ha och behöva när du är i rörelse? Du vill ha telefonkatalogen i telefonen såklart, och du vill ha hjälp att navigera, få veta om tåget är försenat, få kontakt med vänner och kolleger när de är i närheten. De mer komplexa tjänsterna krävde samarbete mellan innehållsleverantörer och operatörer och det visade sig svårt att få till.

Sedan tror jag att man tänkte så här: När folk är ute och rör sig så har de antingen fritid, shoppar eller har ett mobilt arbete. Så fick vi tjänster för golf och jakt, för lokal marknadsföring och som stöd för servicetekniker och hemtjänstpersonal. Mobiltjänsteutvecklarna valde mellan att utveckla tjänster för konsumenter eller företag.

Under tiden växte intresset för Internet och en ny våg av idéer zoomade in på att komma åt Internet med mobilen. Mobila tjänster blev mobilt Internet och med wap kunde websites anpassas för nedladdning i mobilen. Du kunde nu komma åt banken, Aftonbladet, Dagens Industri på din mobil, men gprs var långsamt och displayen liten.

Hela tiden fick vi bättre terminaler och snabbare nät och äntligen var det möjligt att göra mobilen till kontorsredskap. Med ”mobile office” fick du e-post i mobilen och kunde ta med dig kontoret ut i segelbåten. Mobilitet betydde inte längre rörelse utan frihet att arbeta var som helst.

Vi var många som hade försökt detta redan med gsm, men nu hade mobiltekniken hunnit ikapp kontorstekniken. Under tiden hade kontorstekniken utvecklats med trådlösa nät och frågan är om framtidens mobila kontor innebär att Internet blivit trådlöst eller att vi fått Internet i mobilen. Därom tvista just nu Intel och Ericsson.

Under tiden växer intresset för teve i mobilen. Eftersom livet inte bara är arbete, vill vi gärna ha teven med oss i segelbåten. Forskarna i Kista har nu ett centrum för ”mobile life” och de undrar vilka tjänster, vilka terminaler vi behöver för att leva mobilt.

Själv drömmer jag snarare om ”mobile world”, en mobil värld, där jag inte blir handikappad eller ruinerad så snart jag lämnar det svenska 3G-nätet. Än så länge ligger Internet långt före mobiltelefonin i detta avseende. När jag är i Thailand nuförtiden är det trådlöst Internet på hotellet som gäller: där mailar, googlar och skypar jag, lyssnar på svensk radio, tittar på svensk teve, lever och arbetar.

Mobila tjänster, mobilt internet, det mobila kontoret, det mobila livet, en mobil värld är alla försök att skapa nya tjänster för nya behov. Alla har de resulterat i applikationer och tjänster, men många gick under, var inte livskraftiga nog. Det var svårare än vi först trodde att hitta rätt. Och ändå hade vi så rätt i grunden.

Vi kan nu se hur mobilmarknaden i själva verket är det nya samhälle som växer fram mot slutet av 1900-talet. Från att ha varit ett samhälle med fabriker och tillverkning, får vi ett samhälle dominerat av marknad och handel. Genom globalisering och automatisering har vårt land blivit en handelsnation. Kineser och maskiner tillverkar, vi köper och säljer, och alltmer på en global marknad.

Handelsmän lever och verkar på marknadsplatser, mötesplatser. De är mobila, behöver mobila lösningar. Den globala marknaden är en mobil marknad. För att den skall fungera, för att vi skall kunna röra oss fritt över den, måste vi ha mobila tjänster. Just därför börjar det nu äntligen krylla av dem.

Bo Dahlbom