Räds inte klimathotet

Intervju av Caroline Säfstrand, Kraftkällan, november 2008

Den globala uppvärmningen och hotet om klimatförändringar oroar många. Bo Dahlbom, professor vid IT-Universitetet i Göteborg och forskningschef på Sustainable Innovation (Sust), ser problemen men också lösningen. Han menar att vi istället för att bromsa utvecklingen måste anpassa oss till det framtida samhälle vi faktiskt är på väg mot.

– Det kan vara fullt möjligt att varje villa i framtiden har sin egen vindsnurra på taket eller i trädgården som bidrar till hushållets energiförsörjning, säger han och menar att det inte går att föreställa sig vårt samhälle om hundra år. Likväl som det samhälle vi lever i idag var omöjligt att tänka sig för hundra år sedan.

– Det är oövertänkt att tro att framtiden kommer att se ut som nu, fast bara lite mer av allt, menar han.

I Kina använde de sig av avancerade datorer och ny teknik för att förutspå och förhindra ett eventuellt regnväder genom att beskjuta molnen med silverjodid och kolsyresnö vid invigningen av OS i somras. Bo menar att vi i framtiden med all sannolikhet kommer att styra vindar och bygga upp isar på ett sätt som i dag anses mycket spektakulärt.

– Det är inte riktigt greppbart för oss i dag men kommer att vara resultatet av en teknisk utveckling som kommer att ske snabbare än vi idag kan föreställa oss.

Teknikoptimist som ser lösningar

2000-talet menar han är teknikens århundrade. Bo Dahlbom håller med om att teknikutvecklingen orsakat en stor del av de miljö- och energiproblem vi har i dag, men menar också att det är i tekniken vi finner problemlösningen. Han är en teknikoptimist och ser en otrolig kraft och möjlighet i den tekniska utvecklingen.

– Inte minst när det gäller att hitta lösningar på ett så stort och avgörande problem som klimathotet. Kunskapsspridningen är enorm i dag, innovationstakten ökar hastigt och en stor del av forskningen fokuseras nu kring miljöfrågor. Det gör att vi kan skapa en bra och hållbar framtid. Det går inte att stoppa utvecklingen, alltså måste vi se till att samhället följer med i strömmen och inte halkar efter. Men min positiva syn på framtiden bygger på att vi agerar nu, säger han.

Det nya, globala Sverige

Ett av Bo Dahlboms sätt att agera har varit att skriva boken ”Sveriges framtid” som kom ut förra året. En bok som vuxit fram ur ett missnöje över att politiker, forskare och folk i allmänhet är så ointresserade av att diskutera de stora, viktiga frågorna. En bok om hur och varför samhället förändras.

– Jag vill stimulera till debatt om hur vi vill att vår framtid ska se ut. För att kunna påverka utvecklingen måste vi förstå samhällets förändringar.

Men hur ska vi kunna förstå de förändringar vi är mitt uppe i?

– Vi måste lyfta blicken och se på samhället utifrån. På 1800-talet levde vi i ett bondesamhälle med gårdar på landet och egen hushållning. På 1900-talet kom industrierna och folk flyttade in till städernas förorter som låg nära fabrikerna. 2000-talet är ett mer flytande, rörligt, globalt samhälle som inte liknar något vi haft tidigare. Vi måste nu bygga det nya, globala Sverige, säger han.

Den miljövänliga bilen– ett måste

Bo Dahlbom ser vår tid som bilens tid. Vårt behov av att röra på oss är större än någonsin tidigare.

– Många menar fortfarande att vi, för miljöns skull, ska ställa bilen och använda cykeln istället. Jag tror att det är orimligt att tänka så. Man kan aldrig backa bandet, bara blicka framåt. Vi kan inte sluta använda bilen som blivit en så viktig del av vår vardag, det vi däremot måste göra är att få fram en bil som inte sliter på vår miljö.

Det framtida hållbara samhället finns där, menar Bo, men det kräver innovationer, nya energiförsörjningssystem, elbilar som drivs av sol, vind och vatten, vidareutveckling av berg- och jordvärme och så vidare.

– Vi kan påverka de orsaker som i dag resulterar i växthusgaser. Frågan är hur snabbt det måste göras. Politiker och forskare har viktiga uppgifter att ta itu med. Men vi kan alla göra något, med start i dag. Tills vi utvecklat hållbara energilösningar så måste vi hushålla med resurserna. De flesta av oss kan lätt halvera sin egen förbrukning av energi. Det handlar om ganska enkla åtgärder som att byta ut lampor mot lågenergilampor, att se över vilken uppvärmning man använder och inte slösa på varmt vatten i onödan. Inte minst kontorslokaler och andra typer av arbetsplatser kan göra mycket mer än vad de gör i dag, avslutar Bo Dahlbom.

(Extra ruta)

Initiativ för en mer energieffektiv vardag

Den 1 september startade en unik svensk satsning på utveckling av miljöteknik. Aktiebolaget Sustainable Innovation AB (Sust) (www.sust.se) ägs av en förening som i dagsläget har ett dussin stora företag som medlemmar. Tanken med Sust är att, i nära samarbete med energimyndigheten och medlemsföretagen, driva stora demonstrationsprojekt för energieffektivisering, med goda möjligheter till kommersialisering av nya idéer

– Vi vill genom Sustainable Innovation visa på kraften i energieffektivisering i vardagslivet, i bostaden, på kontoret, i resandet. Tanken är att på olika sätt uppmuntra nya tekniska lösningar inom området och belysa vikten av att använda befintlig teknik på rätt sätt. Just nu drar vi igång ett stort demonstrationsprojekt för att energieffektivisera Grand Hôtel, berättar Bo Dahlbom som är forskningschef vid Sustainable Innovation.

Tre hållbara tips från Bo Dahlbom

Lyft blicken — försök se de stora samhällsförändringar som pågår, teknikens roll i dessa förändringar, och det samhälle dessa förändringar är på väg att skapa.

Bejaka förändring — se kraften i innovativ teknisk utveckling och tillväxt, men verka för en utveckling mot ett bättre samhälle, en bättre värld.

Starta expeditioner — formulera framtidsvisioner, beskrivningar av det framtida samhället, den värld du vill se förverkligad om 10, 20, 30 år, och använd dessa visioner som mål att styra mot.

Läs mer på www.viktoria.se/dahlbom och www.sust.se