Skolans största utmaning

Debattartikel till Dagens Industri, 11 september 2009, skriven av Björn Mogensen, Next PR.

Skolans största utmaning – att dra fördel av den digitala revolutionen

Mitt i den digitala revolution som pågår riskerar den svenska skolan att dela upp Sverige i ett A- och ett B-lag. Skolan måste närma sig verkligheten och eleverna övas i 2000-talets arbetsliv. Skolan måste kunna möta både elevernas och arbetsmarknadens behov och undervisningen använda sig av 2000-talets arbetsverktyg.

Samhället förändras i allt snabbare takt. Hur stora är inte de förändringar vi upplevt sedan Internets inträde för tio år sedan? De nästkommande tio åren kommer att erbjuda ännu större omvälvningar. För att inte tala om de tio nästföljande åren!

Skolan måste därför förbereda eleverna, och då menar jag alla elever, för ett arbetsliv där kraven på snabb informationsinhämtning, innovationer och förändringsförmåga hela tiden växer. Samtidigt som det är i just själva arbetslivet allt fler av oss kommer att söka vårt självförverkligande.

Dagens lärare gör ett fantastiskt jobb, men såväl lärarutbildning som vidareutbildning måste utvecklas och öva mer i att använda arbetslivets nya verktyg i undervisningen. I ett samhälle i snabb förändring måste lärarrollen hela tiden förändras. Skolans uppgift som föreberedelse för vuxenlivet måste utvecklas. 2000-talets skola måste vara lyhörd för barnens och ungdomarnas verklighet, deras intressen och lärande utanför skolan.

Den stora utmaningen för skolan blir att ligga i förändringarnas framkant. Det är inte för dagens samhälle som skolan ska förbereda eleverna. Det är för morgondagens. Därför finns det en extra poäng i att utbildningen utgår ifrån och anpassas till elevernas verklighet. Den yngre generationen tenderar att ta till sig det nya och senaste snabbare och tidigare än äldre generationer.

För att hinna ikapp sina elever och möta behoven i dagens och morgondagens samhälle måste skolan och lärarna utveckla sin digitala kompetens och närma sig arbetslivet. Jag tror att skolan skulle gynnas av att utveckla modernare arbetsformer för att kunna hålla ett mycket högre tempo, ge utrymme för snabbare uppgifter, kortare ledtider, mer flexibelt och hektiskt kunskapsinhämtande.

Ett grundkrav för att ge skolan möjlighet att dra fördel av den digitala revolutionen och på bästa möjliga sätt förbereda eleverna för arbetslivet är att varje lärare och elev, oavsett skola, kommun och samhällklass, får tillgång till en egen laptop med Internetuppkoppling. Det måste bli ett självklart arbetsredskap för att komma ikapp det samhälle man utbildar och utbildas för.

Mitt recept för en framgångsrik skola är en skola som drar nytta av den tekniska utvecklingen och knyts närmare samhället, såväl till näringsliv som offentlig förvaltning, politisk verksamhet och föreningsliv. En skola som erbjuder samtliga elever samma förutsättningar. Först då kan skolan försäkra sig om samhällsrelevans och att komma ur sin isolering.

Det är hög tid för våra politiker att agera, såväl på kommunal- som riksdagsnivå. Vilken skola vill vi ha? Vilka visioner och vilken vilja har våra politiker i den här frågan? För inte är det väl så, som det verkar, att de är mer intresserade av att återskapa gårdagens skola, än att utveckla en skola för 2000-talet? Nej, lyft i stället blicken! Den svenska skolan måste hänga med i den tekniska utvecklingen. Något annat vore ett svek mot våra barn och uppdraget att bygga framtidens samhälle.

Bo Dahlbom
professor vid IT-universitetet i Göteborg