Makten över framtiden

Makten över framtiden är namnet på min bok från 2003 och det är också ett genomgående tema i mina föredrag. Vi intresserar oss för framtiden för att vara väl förberedda när den kommer. I en tid av allt snabbare teknisk utveckling, globalisering och ökande konkurrens måste vi lyfta blicken, försöka se lite in i framtiden, för att kunna ta till vara de möjligheter förändringarna ger oss. Här är ett exempel på bilder jag använt för den här sortens föredrag: Makten över framtiden