Artficiell Intelligens

Ett samtal med Danica Kragic och Katarina Gospic om artificiell intelligens under ledning av Christer Sturmark. Jag försöker i programmet förklara den viktiga skillnaden mellan att med hjälp av en dator försöka imitera en mänsklig hjärna och att i en dator försöka automatisera de verktyg vi använder oss av när vi tänker. Tanken är enkel och jag har försökt formulera den lite slagkraftigt på följande sätt: Det är lika svårt att tänka med bara hjärnan som det är att snickra med bara händerna. I vårt tänkande använder vi verktyg: språk, matematik, kalkylatorer, penna och papper, ordbehandlare, böcker, etc. Dessa verktyg kan man automatisera ungefär som vi gör med andra verktyg och när vi gör det blir datorerna tänkande maskiner. Det är inte konstigare än att man genom att automatisera synålar kunnat utveckla symaskiner. Sådana tänkande maskiner lär oss väldigt lite om våra hjärnor, ungefär som vi lär oss väldigt lite om våra händer genom att studera symaskiner. Programmet sändes första gången i oktober 2013 och fanns tillgängligt till 1 juli 2018. Kanske dyker det upp igen.