Digitaliseringens utmaningar

Föredrag för Nordens Fackliga Samorganisation, Køge, 28/5 2015.

De fyra stora Internet-företagen, Apple, Google, Amazon och Facebook, håller på att skaffa sig samma inflytande över samhällsutvecklingen som de stora oljebolagen hade på 1900-talet. Men vad är det för samhälle som växer fram med Internet som infrastruktur och ett fåtal dominerande globala aktörer? Hur påverkas näringsliv, arbetsliv och samhälle av Internet-utvecklingen? Hur stora förändringar kan vi se fram emot och vilka möjligheter ger de oss? Vilka utmaningar innebär de och hur möter vi bäst de utmaningarna?