Från olja till data

Om vi ser tillbaka på 1900-talets Sverige måste vi häpna över den ekonomiska utvecklingen. Ett fattigt bondeland förvandlades på 100 år till ett rikt och välmående välfärdssamhälle med väl utbyggd infrastruktur, högt utbildad befolkning, avancerad sjukvård och en överflödande konsumentmarknad.

Ökad handel, en fantastisk teknisk utveckling och ett modernt näringsliv var tre av nyckelfaktorerna i 1900-talets samhällsbyggande, men om vi ska peka ut en resurs som spelat den mest avgörande rollen så är det utan tvekan oljan! Lika viktig som kolet var i 1800-talets England lika viktig blev oljan som global resurs på 1900-talet.

Oljan, oljeindustrin, förbränningsmotorer, bilindustrin och byggindustrierna satte sin prägel på 1900-talet. Billig energi drev en effektiv industriproduktion, storskaliga lösningar, stora, tunga byggprojekt, fabriker.

Nu står vi i början av ett nytt sekel och vi har fått en ny resurs, lika billig och ymnigt flödande som oljan. Med data som avgörande resurs växer det på 2000-talet i snabb takt fram ett väldigt annorlunda samhälle. Om 1900-talet var stort, långsamt och dumt så blir 2000-talet litet, snabbt och intelligent.

1900-talets samhälle var globalt, men krigen (såväl heta som kalla) begränsade handelsutbytet och därigenom utvecklingen. Än så länge är 2000-talet i jämförelse en öppen, globaliserad värld, och tempot, inte minst i de nya marknaderna är mycket högt.

Liksom 1900-talet inleds 2000-talet med ett stort antal innovationer. På IT-området handlar det om robotar (självstyrande bilar, drönare och humanoider), sensorer, visualiseringstekniker (Google Glass, Apple Watch), hanteringen av stora datamängder (Big Data) och avancerade analysmetoder (artificiell intelligens). Men innovationer förekommer naturligtvis på många andra områden: förnybara energikällor och batterier, nya material, instrument, genteknik, kemiska processer, etc.

När man i framtiden ser tillbaka på 1900-talet och vill beskriva samhällsutvecklingen kommer oljan att ges en huvudroll. De stora oljeproducerande företagen, de sju systrarna, och länder med stora oljefyndigheter hade en särställning.

Konflikter och krig, kriser och konjunktursvängningar berodde i stor utsträckning på oljan. Jordbruk, industri, transporter – alla var de beroende av oljan och utvecklades med förbränningsmotorn. Vi blev helt beroende av bilen som personligt transportmedel.

När man ser tillbaka på 2000-talet kommer man i stället att se Internets roll. Samhällsutvecklingen handlar inte längre om olja utan om data. Vårt beroende av olja håller på att ersättas av ett än större beroende av data. Utan bilen stannar Sverige brukade vi säga. Nu är lika sant att säga: Utan Internet stannar Sverige.

Internet förändrar villkoren för näringsliv och samhälle, arbetsliv och vardag. Robotar, sensorer och 3D-skrivare förvandlar tillverkning, lagerhållning, logistik och distribution. Smarta telefoner, sociala och materiella nätverk, förändrar vardagen och fyller den med smarta, sociala, globala tjänster för självbetjäning. Stora mängder data i realtid förändrar forskning, utveckling, företagande, transporter, sjukvård, utbildning och politik.

2000-talets samhälle kännetecknas på allt fler områden av exponentiell utveckling. Ett ständigt växande antal forskare, innovatörer och entreprenörer bidrar med en aldrig sinande ström av innovationer. Den globala konsumentmarknaden med Internet som handelsplats driver upp tempot eftersom vinsterna där är så stora.

Samtidigt domineras den globala marknaden av en liten grupp, företrädesvis amerikanska företag med bas i Silicon Valley. Apple, Google, Amazon och Facebook får på 2000-talet en roll motsvarande oljebolagens på 1900-talet. Med gigantiska börsvärden köper de innovationer och strävar efter global dominans, angelägna att medverka till att hela jordens befolkning får tillgång till Internet och blir deras kunder. Man kan undra över vilken värld de bygger åt oss och vilken roll vi har i detta samhällsbygge – utöver att konsumera deras tjänster.

Om försvarsindustrin finansierade och drev den tekniska utvecklingen på 1900-talet så är det i stället konsumentmarknaden som finansierar utvecklingen på 2000-talet. Tekniken för Internet utvecklas av de fyra ledande Internet-företagen för att sedan tillämpas i näringsliv och samhälle. Samma teknik som ger oss information, socialt umgänge, musik och film kan användas i industrin för övervakning och styrning – Facebook för maskiner!

Men framför allt kan Internet användas till att möta 2000-talets största utmaning och möjliggöra en effektivare användning av jordens resurser. Med sensorer, bredband, artificiell intelligens och visualisering kan alla verksamheter förvandlas från intuitiva hantverk till datavetenskap.

Data som resurs gör mest nytta när vi slösar med den. Med Big Data skapar vi en genomskinlig, intelligent värld där allt kommunicerar med allt och där resurser – människor, maskiner, råvaror, lokaler, energi – används i stället för att lagras eller förslösas.

Vilken kraftfull vision är inte detta för ett samhälle där allt och alla har en plats och hela tiden bidrar i ett ständigt pågående samspel. Jag ser framför mig en intelligent myrstack – och det är inte utan att den visionen skrämmer en smula. Men samtidigt, hur fantastiskt spännande är det inte att få vara med på tröskeln till en helt ny värld!

Bo Dahlbom
aktivering.se