Utan teknik är vi apor

Utan teknik vore vi som de andra stora aporna. Vi skulle leva som de, föröka oss som de, dö som de. Vi skulle leva i samhällen utan historia, samhällen som inte förändrades. Men tack vare tekniken kunde vi lämna Afrika. För 70 000 år sedan var det stenyxor, kalebasser och kläder vi använde. Dagens flyktingar lämnar Afrika med hjälp av Facebook, Google Maps och gummibåtar.

När tekniken utvecklades blev tillvaron rikare, möjligheterna fler, våra samhällen mer komplexa. Tekniken gav oss vetenskap och konst, instrument för utforskande av verkligheten och skapande av upplevelser. Men det som gör oss till människor är inte tekniken utan vår ständiga strävan att utveckla den.

Den tekniska utvecklingen driver på den vetenskapliga. På senare tid har IT och Internet gett vetenskapen en fantastisk skjuts framåt. IT bidrar med beräkningskraft, simulering, visualisering, datainsamling och analys. Internet snabbar upp samarbetet mellan forskare, sprider nya rön och hetsar forskningen till allt högre tempo.

Inte minst inom medicinen har utvecklingen fullkomligt exploderat. Vi har bara sett början av en fantastisk utveckling på områden som genetik och genteknik, stamcellsteknik, sensorer, proteser, robotar och deras användning i operation och vård. Forskningsresultaten duggar så tätt att man måste vara dator, som IBM Watson, för att hänga med.

Läkarprofessionen står inför spännande utmaningar när IT tar över både rutiner och komplexa diagnoser. När hälsan hamnar på konsumentmarknaden och utvecklingen drivs av Apple och Google kan vi se fram emot en hälsovård online med allt större inslag av självbetjäning. De obehagliga överraskningarna minimeras liksom köer och felbehandlingar.

För barnmedicinen kommer detta att innebära lättnader för oroliga föräldrar och drabbade barn. Tänk att slippa all väntan, all ovisshet som kännetecknade 1900-talets avlägsna sjukvård. Sjukdomens elände kommer vi inte ifrån, men allt det onödiga elände som orsakas av en svåråtkomlig vård slipper vi.

Man kan förhålla sig till teknikutvecklingen på olika sätt. Man kan se skeptiskt på utvecklingen och i stället framhäva den teknik man själv vuxit upp med och lärt sig använda. Man kan betona betydelsen av att skriva för hand eller spela blockflöjt. Eller man kan inse att meningen med att vara människa är att vara med och driva teknikens och vetenskapens utveckling.

Barnen tar till sig den nya tekniken med förtjusning och ställer de stora frågorna om universums ursprung, om livet och döden. Många vuxna förlorar barnens nyfikenhet och detta verkar särskilt gälla en del professionella experter. De ser hellre faror än fördelar i den nya tekniken. När boken kom varnade de för alltför mycket läsning. Nu varnar de för alltför många timmar med läsplattan.

Men låt barnen ha sina läsplattor, låt dem fyllas av den nya tekniken, uppmuntra deras nyfikenhet, låt dem bli världsmedborgare som flyttar gränser. Stäng inte in dem i det gamla. Skräm dem inte för framtiden utan visa dem vilken fantastisk framtid som väntar oss – om vi säger ja till utvecklingen, till tekniken, vetenskapen och konsten!

Bo Dahlbom
aktivering.se