Säkerhet i en öppen värld

(Ledare i Analys Ekonomi: IT- och Affärssystem, bilaga till Dagens Industri, maj 2018.)

Det finns två sätt att skydda det du är rädd om: stängsel eller tillsyn. Med stängsel kan du avvärja intrång, med tillsyn kan du ingripa när något händer. Det gamla sättet att åstadkomma säkerhet innebar stängsel, brandväggar, skyddsmurar. Det nya är öppenhet och tillsyn. Digitaliseringen driver utvecklingen.

På en stor arbetsplats fick vi problem med stölder. Skalskyddet förbättrades med kort och koder, men stölderna fortsatte. När det visade sig att huvudvaktmästaren var tjuven, tyckte jag att vi kunde reducera skalskyddet igen. Det var det ingen som ville.

Det är bekvämt med stängsel. Håll obehöriga ute. Men när marknaden dominerar kan de obehöriga vara kunder. Vi tar ner skyltarna – ”Obehöriga äga ej tillträde”, ”Varning för kund” – och inför tillsyn.

Tillsyn utövas bäst med vakna och aktiva medarbetare. Den tekniska utvecklingen med billiga kameror och intelligenta programvaror gör tillsynen enkel och billig. Ändå verkar många föredra stängsel framför kameror.

Digitaliseringen vill ha öppna plattformar i stället för slutna fabriker. Internet är en öppen plattform. Du kan träffa vem som helst där, behöver varken pass eller id-bricka för tillträde. Facebook, Google, Uber och Airbnb är öppna plattformar.

Det öppna samhället är ett samhälle med tillsyn – kameror överallt. Endast så kan vi förena öppenhet med säkerhet. Och om du vill ha säkerhet ska du välja de digitala jättarnas plattformar. Om du outsourcar till dem får du den bästa tillsynen.

Med öppna plattformar får vi ett dynamiskt samhälle. Amazon erbjuder den öppna marknad EU drömt om att skapa: the Everything Store där alla kan sälja allt till alla. Men EU gör sitt bästa för att sätta käppar i hjulet för Amazon.

Om man i bilens barndom krävt tillstånd från alla boende vid vägen hade vi aldrig fått något bilsamhälle. Tack och lov valde vi att reglera biltrafiken medan den utvecklades. Vi utövade tillsyn i stället för att förbjuda.

Med PUL och GDPR motarbetas digitaliseringen. Datainspektionen använder stängsel i stället för att utöva tillsyn. Om regeringen ville satsa på digitalisering kunde den börja med att lägga ned Datainspektionen.

Bo Dahlbom
bodahlbom.se