Digitaliseringen och försvarets utveckling

I Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, NR 2/2018.

I Krigsvetenskapsakademiens projekt “KV21 – Krigsvetenskap i 21a århundradet” ingår ett delprojekt “Teknisk utveckling” med Mats Olofsson som projektledare. Detta delprojekt sammanfattar sina slutsatser i en rapport “Det digitaliserade försvaret – teknikutvecklingens påverkan på försvarsförmågan” (2017). När projektet presenterades på en konferens i april 2018 ombads jag ge min syn på digitaliseringen, dels lite bredare, dels med särskild inriktning på försvarets utveckling. Den här texten är det underlag jag använde för min presentation.