Europas framtid

Strax före påsk i år skrev jag här ett litet inlägg med rubriken ”Godnatt Europa”. Nu läser jag en spännande rapport från UNCTAD, Digital Economy Report 2019, som visserligen handlar om oro inför framtiden för världens utvecklingsländer, men samtidigt beskriver en framtid som inte ser ljus ut för Europa.

Rapporten innehåller två bilder som kan ligga till grund för ett längre samtal om framtiden. Branscher och företag beskrivs här med hjälp av deras börsvärden och de är knappast några objektiva mått på storlek och betydelse. Men de är ändå marknadens samlade bedömning och värd att ta på allvar. Den första bilden visar hur världen förändras när data ersätter oljan som viktigaste resurs. På bara 9 år tar de digitala (gröna) företagen över världen på oljebolagens (gula) bekostnad.

Den andra bilden visar var de digitala företagen finns. De finns i USA och Kina. Europa har en jätte, SAP, som står sig rätt väl som molntjänsteleverantör i nära samarbete med några av de andra jättarna, men det är också allt. Som bild av framtiden är bilden nedan skrämmande. Hur ska det gå för Europa?

EU:s nya kommissionär för digitalisering, Margrethe Vestager, har gjort sig känd för kraftfull reglering av de amerikanska jättarnas framfart i Europa. Kanske kan hon få dem att helt tappa intresset för den europeiska marknaden.

Boris Johnson kanske inte bara är en skojare, en opportunistisk kanalje? Han vill ta Storbritannien ut ur EU och kanske har han en poäng. Genom att närma sig USA kan han minska beroendet av ett Europa som saknar framtid. Kanske dags för Sverige att vända blickarna ut i världen, bort från Bryssel? Ja, sådana frågor kan man ställa medan man fördjupar sig i de här två bilderna.

Bo Dahlbom