Spegelvärlden

Ingen kan mäta sig med Kevin Kelly när det gäller att beskriva den digitala revolutionen. Jag har tidigare skrivit om hans böcker What Technology Wants och The Inevitable. Men det är tjocka böcker och inte lätta att hinna läsa nuförtiden. Men man kan lyssna på Kevin Kelly på TED. Där finns fyra korta föredrag. Jag tycker att de är helt fantastiska.

I februari 2019 skrev Kelly en artikel i Wired där han försöker beskriva den värld vi är på väg in i. Han kallar den ”spegelvärlden”. Han har fått ordet från David Gelernter som år 1992 publicerade en bok med denna titel. Innan jag läser vidare i Kellys artikel, läser jag ett utdrag ur Gelernters bok i Google Books och går sedan vidare och lyssnar på honom hålla föredrag och bli intervjuad. David är son till Herbert Gelernter, som jag känner som en av de tidiga AI-forskarna på 1950-talet. Om Herberts liv vet jag ingenting, men tack vare webben är det lätt att snabbt lära känna sonen David som en visionär dataforskare och politiskt konservativ med ett spännande liv och ovanliga idéer. När jag surfar runt med David som tema ramlar jag in i historien om biologiprofessorn Brett Weinstein, lyssnar på förhöret med honom i Kongressen och hör honom ge sin syn på evolutionen. Förhöret handlar om ett uppror på ett campus i Washington, där politiskt korrekta studenter lyckades driva iväg den mycket populära läraren Weinstein. USA är ett land med mycket motsägelser.

Spegelvärlden handlar om att lägga en informationsvärld ovanpå eller vid sidan av den fysiska världen. På engelska talar vi om ”augmented reality”, AR. Du tar på dig ett par AR-glasögon, Magic Leap, Microsoft Hololens eller Google Glass, och de projicerar en informationsbild i rummet, fyller det med text eller bilder som du kan manipulera. Du kan som ingenjörerna på Volvo utveckla självkörande bilar genom att se dem köra inomhus, jaga Pokemon-figurer på parkeringsplatser, eller som Kelly inleder sin artikel, få häftiga upplevelser av valar som simmar förbi utanför dina fönster.

Kelly beskriver gärna digitaliseringens olika stadier. Med webben digitaliserades all världens information och Google blev det ledande företaget. Med mobilerna digitaliserades vi människor och Facebook blev ledande. Med AR kommer vi att digitalisera resten av världen och nya företag kommer att bli ledande. Eller kanske sugs de upp av de redan etablerade jättarna.

Spegelvärlden är en spegelbild i information av den fysiska världen. Så här sammanfattar Kelly idén: ”Someday soon, every place and thing in the real world—every street, lamppost, building, and room—will have its full-size digital twin in the mirrorworld.”

I industrin använder man allt oftare digitala tvillingar av maskiner, motorer, fordon och produktionsanläggningar. Man bygger en digital kopia av maskinen som kan användas för testning, simulering och felsökning. Genom att utrusta maskinen med sensorer kan data samlas in som lagras i den digitala kopian. Ju fler sensorer, desto mer data och till slut närmar vi oss en punkt där vi verkligen har en tvilling, en kopia av maskinen.

Det är lätt att se hur digitala tvillingar kommer att bli användbara på många områden. Jag läser i The Economist 2020-02-27 om hur arbetet med digitala tvillingar inletts i hälsovården: ”Digital twins of hearts could help diagnose and treat cardiac disease”. Med Frank Rademakers vid akademiska sjukhuset i Leuven som projektledare inleds nu ett transatlantiskt projekt för att utveckla sensorer för online mätning av hjärtats aktivitet.

Det är glädjande att sådana initiativ nu inleds i den europeiska hälsovården, men troligen kan det inte bli särskilt mycket produktutveckling i sådana projekt. De digitala jättarna, både i USA och Kina, är i full färd med sådan utveckling, ibland med utgångspunkt i någon liten startup. När vi får digitala tvillingar till våra hjärtan står det troligen Apple eller Google eller Alibaba på dem.

Jag minns när jag för länge sedan åkte in till verkstan med min bil och klagade på att sätet vibrerade. Mekanikern tog fram en laptop och anslöt den till några punkter i motorn och tittade sedan stint på skärmen medan jag varierade gasen. Sedan slog han ihop laptoppen och sade att allt var OK. Men sätet vibrerar ju, sade jag. Det är inget att bry sig om, sade han. Så när du kommer till doktorn och klagar över att det gör ont i bröstet så tittar hon inte alls på dig utan på din digitala tvilling och konstaterar att allt är OK. Ja, för att bli undersökt behöver du inte alls uppsöka doktorn. Hon har ju din digitala tvilling och det är allt hon behöver.

Digitala tvillingar går på djupet i maskiner, organ eller processer, men spegelvärlden kommer inledningsvis inte att ge oss sådana detaljer överallt. Google Earth har gett oss en digital tvilling efter att ha fotograferat alla gator, hus och platser i all världens städer. Vi kan, som Kelly skriver, med Google Earth uppleva en bilfärd längs Malaysias kust utan att behöva resa till Asien. Men det är en rätt skakig färd, med många halvmesyrer och störningar. Ändå kan vi med lite fantasi få en försmak av framtidens spegelvärld.

Peter Ottsjö skriver i Ny Teknik 2019-09-26 om hur Facebook i Live Maps vill ge oss en 3d-karta över hela planeten åtkomlig genom AR-glasögon. Med hjälp av sina användare kommer Facebook att fylla denna spegelvärld med innehåll. Ottsjö oroas av en sådan framtid. Hur blir tillvaron i en spegelvärld byggd av Facebook? Han undrar med hänvisning till Amy Webb med vilken rätt Facebook får smeta väggarna i vår värld fulla med information. Har inte väggarna några rättigheter? Varför ska egentligen Facebook få bestämma över utformningen av vår värld?

Ja, varför inte? Alla de åtta stora digitala företagen satsar idag på AR. Kanske kommer de att ge oss konkurrerande spegelvärldar. En värld för unga, en värld för dataspelare, en värld för ingenjörer? En värld full av musik, en värld för matglada? En gratisvärld dränkt i annonser eller en premiumvärld där du väljer kommersiella inslag. Kanske kommer något av företagen att bli dominerande. I så fall kommer vi att leva i en värld byggd av detta företag. Det är inte underligare än att vi under 1900-talet lät bilföretag och oljebolag bygga en värld helt dominerad av bilar, vägar och parkeringsplatser.

Bo Dahlbom