Sladdar och puffar

Under året har jag på uppdrag av Energimyndigheten gjort ett försök att sammanfatta erfarenheterna av forskningsprogrammet “Energi, IT och Design” (2006-2017). Arbetet har bl. a. resulterat i rapporten Sladdar och puffar, som sätter in forskningen i ett större sammanhang, relaterar den till energisystemets utveckling, och mer allmänna samhällsutmaningar. Titeln på rapporten hänvisar till programmets kanske viktigaste bidrag, den lysande sladden, som på ett spännande sätt vill påminna oss om vår energianvändning och locka oss till en mer hållbar användning. Sådana försiktiga metoder till påverkan kallas på engelska “nudging” och jag föreslår att vi på svenska säger “puffning”. Sladden är alltså en puff.