IT och kärleken

Roaming, april 1999

Vi träffades genom jobbet. Så låter det allt oftare. Det är på jobbet vi möter den stora kärleken. Och den lilla med, för den delen. Annat var det förr.

Familjen i bondesamhället är en ekonomisk organisation. Du lever och arbetar i familjen. Skilmässa är inte att tänka på. En sådan är lika plågsam som en konflikt mellan delägarna i ett mindre företag. Och tillfällena till synd är tämligen få. Drängar och pigor kan hålla på såklart, men vad gör bondfrun med sin längtan?

Så flyttar bondbarna till stan och börjar jobba i fabrik. De får fast arbete och en fast relation. Hem från jobbet till frun därhemma. Hela dagen i fabriken umgås männen med varann, medan kvinnorna är hemma med barnen. Mannen är familjeförsörjare och skilsmässor är nästan lika omöjliga som i bondesamhället.

Men så öppnas arbetsmarknaden för kvinnorna, och snart blandas män och kvinnor i arbete och i hemarbete. Nu kommer skilsmässorna. Först när barnen vuxit upp, men sedan allt tidigare och oftare.

Kvinnor och män förverkligar sig i arbetslivet och hemmet förlorar många av sina funktioner. Familjen är inte längre en ekonomisk organisation. Vore det inte för barnen skulle den väl helt försvinna. Det är genom jobbet man knyter kontakter och tillfällena till synd är många.

Män och kvinnor blandas i tjänstesamhället som aldrig förr i historien, och vi kan räkna med allt tätare partnerbyten. Kanske kan vi se fram emot ett cocktailparty-samhälle, där de lösa förbindelserna dominerar. Du ser dig hela tiden omkring för att vara beredd om någonting bättre skulle dyka upp.

I bondesamhället uppfattades barnen som vuxna, bara mindre. De kläddes som vuxna, de arbetade som vuxna. Nu reduceras skillnaden igen. Vi blir alla barn. Vi älskar med lust, men vem vill älska i nöd? Därtill är livet alltför kort. Och man lever ju bara en gång. Bäst att ta chansen när man får den, säga ja till livet, ja till begäret. Som barn gör.

När IT-revolutionen pågår som bäst blir försöken att försvara fabrikerna komiska. Man diskuterar arbetstid när de flesta tar med sig jobbet hem och man definerar jobbet som en erotisk frizon när det är på jobbet de erotiska kontakterna tas. Skyddsombuden gör hembesök och kollar att stolen du jobbar på håller måtten.

I fabrikssamhället försökte vi skilja på liv och arbete. Nu blandas de tack och lov igen. Men inte i familjen och inte i fabriken, utan på marknaden, ute på det öppna torget. Där möts vi i arbete och liv. Och allt beror på IT.

IT har tömt fabrikerna och gjort oss alla till tjänsteutövare med en personlig digital assistent, dvs en mobiltelefon, i högsta hugg där vi drar runt på marknaden, sökande efter lycka och framgång i livet.

När traktorn kom försvann bönderna och med dem det livslånga äktenskapet. I IT-samhället försvinner äktenskapet helt och hållet, och det är bara barnen som trasslar till det lite, men så föder vi också allt färre barn.

Men vad händer då med kärleken? Med den djupa förbindelsen mellan två människor? Om den någon gång har funnits, så lär den väl överleva, men inte på ekonomiska grunder, utan för att några av oss är okänsliga för det erotiska modets växlingar på den globala marknaden. Men underskatta inte marknadens makt över ditt sinne!

Bo Dahlbom adb.gu.se
professor i informatik vid Handelshögskolan i Göteborg
forskningschef vid Viktoriainstitutet