Arbete är möten

Perfect Match, april 1999

Hur ser din kompetens ut? Vad kan du? Många som gått en utbildning, tycker inte att de lärt sig något riktigt konkret. Man borde gått en kurs i programmering så att man kunde java.

När man arbetar i fabrik eller på kontor så har man rutiner, arbetsmetoder, som man följer. Man går en utbildning, lär sig rutinerna, och använder dem sedan i sitt arbete. Men IT har tömt fabrikerna på folk, och nu förändras också arbetet på kontoren. IT tar hand om rutinerna och vi förväntas göra det som maskiner är sämre på: möta människor, ge service, ta initiativ, tänka.

Vi kommer att arbeta med vård, utbildning, rådgivning, information, marknadsföring, försäljning, underhållning. Arbete blir möten, tjänsteutövning, service.

När man ger service måste man kunna improvisera. Möten mellan människor är situationer snarare än processer. Det duger inte att ha en rutin. Man måste kunna läsa situationen, och handla när tillfället är det rätta. En boxningsmatch kan gå 15 ronder eller vara över på 6 sekunder.

I fabriken och på kontoret har man en plan, metod, budget, ett manuskript. Ju bättre förberedd man är, desto bättre kommer man att prestera. Men förutsättningen är förstås att ingenting oväntat inträffar. När man ger service duger det inte med manuskript. Man måste ha god kunskap om ämnet, och en förmåga att använda kunskapen i situationen.

När man kommer ut från en utbildning utan konkreta kunskaper, då är det sådan allmän kunskap man förväntas ha. Överblick och förståelse, bredd och visst djup, men inga recept, inga metoder och konkreta anvisningar. Då är man förberedd för såväl arbetslivet som livet i nästa århundrade.

Det man ofta saknar är övning i att använda sin kunskap, erfarenhet av vad det innebär att improvisera med hjälp av det man lärt sig. Detta är skolan dålig på att ge, så det måste man skaffa sig själv. Man måste plåga sina vänner med att berätta om föreläsningar. Man måste foga in skolans kunskap i sitt vardagsliv. Endast så blir den användbar.

Bo Dahlbom adb.gu.se
professor i informatik vid Handelshögskolan i Göteborg
forskningschef vid Viktoriainstitutet