Gösta online

Gösta-katalogen, februari 2000

Informationsteknologin är det mest spännande som hänt under andra hälften av 1900-talet. Teknikens utveckling är fantastisk, den revolutionerar samhället, och den kan användas till vad som helst. Länge underskattade man IT – och många gör så fortfarande. Man trodde att datamaskiner var till för forskare som ville göra stora beräkningar, eller för storföretag och banker med många ekonomiska transaktioner, eller för kontorspersonal och leklystna ungdomar. Men nu har alltfler börjat förstå att IT är det material av vilket vi bygger ett helt nytt samhälle.

Utbildningen i informatik, eller ADB som man sade då, började i Sverige i mitten av 60-talet och den har gått igenom samma utveckling som IT-användningen själv. På 60-talet fick man lära sig numeriska metoder och informationsteori, på 70-talet programmering, på 80-talet systemutveckling och 90-talet har alltmer kommit att handla om Internet. Just nu är det mobila lösningar, wap-portaler och elektronisk handel som är i fokus.

Vid utbildningsreformen 1993 diskuterades den systemvetenskapliga linjens framtid på Handelshögskolan. Tunga representanter för ämnet företagsekonomi menade att linjen nu borde läggas ned och informatikämnet integreras i civilekonomutbildningen. Det behövdes ingen utbildning av systemvetare längre, sade man, “eftersom datoriseringen redan var gjord”. Det är inte ofta jag blir svarslös, men då blev jag faktiskt stum. Lätt skakad försökte jag säga att vi bara hade sett en liten början av datoriseringen. Att det mesta återstod. Linjen överlevde reformen och förvandlades till ett ännu starkare systemvetarprogram. Och tur var väl det – för Handelshögskolan, Göteborg och Sverige.

Sedan dess har vi haft IT-revolution och ett nytt samhälle håller på att ta form med IT som medium och marknadsplats. Och datoriseringen har bara börjat. De närmaste tio åren gör vi en allt snabbare expansion av teknisk utveckling, ny användning, samhällsförändring. Med IT förändrar vi vårt samhälle mer än maskinerna en gång förändrade bondesamhället. IT har tagit över maskinteknikens roll som samhällsförändrare. Fabrikerna ersätts av IT-företag, de tekniska högskolorna av IT-högskolor.

IT är ingenting utan tekniken, men vad vi gör av tekniken beror på hur väl vi förstår dess användning. Ämnet informatik handlar om IT-användning och är därför kärnan i all IT-kompetens. Informatikerns uppgift är att med allsidig kunskap om IT-användning utveckla såväl tekniken som dess användning. Att utbilda i en teknologi vars användning hela tiden förändras är inte enkelt. Hela tiden pågår en dragkamp mellan det gamla och det nya. Samtidigt innebär detta att arbetsmarknaden hela tiden växer och att företagen är väl medvetna om att IT inte är något man en gång lär sig i skolan.

Därför måste informatik studeras i en organisation som blandar skola och arbete. För mig är GÖSTA inte bara ett tillfälle att mötas för att diskutera anställning, utan ett bland många inslag i ett pågående samarbete mellan skolan, dess studenter och näringslivet.

Jag har just kommit hem från Dataföreningens invigningsfest på torget på Viktoriagatan 13. Jag fick ett glas vin och lite smått och gott att äta. Jag bytte några ord med Jan Ekström, Björn Bolt Christmas, ordförande i Dataföreningen, sprang på några nya människor, och träffade en gammal bekant, Jerry Jensen, en gång IT-chef på KappAhl. Jag fick en chans att prata med några av mina doktorander, och diskutera min hemsida med Hans Larsson, en av mina studenter som håller på att göra om den. En före detta student, Stefan Häggqvist som nu jobbar på Dacapo lovade ta nya foton av mig.

Däremot missade jag presentationerna som utgjorde den egentliga invigningen. Då satt jag i styrelsemöte med Viktoriainstitutet tre trappor upp i huset. Vi diskuterade hur Viktoria i sin forskning bättre skulle kunna utnyttja de unika konkurrensfördelar som finns i västsvenskt näringsliv. Bert-Inge Hogsved från Hogia och Stefan Samuelsson, IT-chef i Göteborgs Hamn, ville se mer transportforskning, mer logistik, på Viktoria.

Dataföreningen hyr in sig på Viktoriainstitutet. Kansliet är en del av Viktorias administration, med studenter som viktig arbetskraft. Föreningen arrangerar seminarier i Viktorias lokaler i samarbete med Viktoria. Viktoriagatan 13 är en mötesplats för IT-intresserade i Västsverige. Företagsledare, IT-chefer, och IT-konsulter träffar forskare från Viktoria, lärare i informatik och, naturligtvis, studenter.

GÖSTA är ett exempel på något som pågår varje dag på Viktoriagatan 13. GÖSTA har blivit en fantastisk framgång tack vare att de studenter som jobbar med GÖSTA gör ett fantastiskt jobb. Det de lär sig av att att ro iland ett så komplicerat projekt som detta, är lika relevant som mycket av det de tentar av på alla kurser under utbildningen.

Samtidigt är GÖSTA-dagen en fest, ett fyrverkeri. GÖSTA är batch-teknik, ett program som bara kör en gång om året. Jag drömmer såklart om GÖSTA online, om festen som pågår hela tiden, så att jag när som helst, när andan faller på, kan koppla upp mig mot GÖSTA, få lite godis, och träffa näringslivet, dvs mina gamla studenter.

Det finns många sätt att göra GÖSTA online. En bra web-site, en portal med mycket funktionalitet, där företagen kan prenumerera och studenterna administrera, är en självklar del av GÖSTA online.

Men hur mycket online GÖSTA än blir så vill jag såklart ha kvar GÖSTA-dagen. När allting är online hela tiden vill vi ändå ha en riktig batch (eller “bärs” som vi säger i Göteborg) då och då för att bryta vardagen. Och sällan smakar en bärs så gott som mot slutet av en lång GÖSTA-dag. Jag hoppas att jag får dricka den med Dig!

Bo Dahlbom adb.gu.se
professor i informatik vid Handelshögskolan i Göteborg
forskningsledare vid Viktoriainstitutet