“Den svenska modellen”

Telia Mobile Magasinet, januari 2001

Starkast intryck av alla föredrag jag hört gjorde nog det som islänningen Pall Skulason höll i Göteborg för tio år sedan. Man måste skilja på akademisk filosofi – som bedrivs på arbetstid av statligt avlönade tjänstemän i karriären – och naturlig filosofi, sade han. Naturlig filosofi är sånt som vanligt folk gör, deras frågor och svar om livets mening, alltings ursprung, det goda samhället och kunskapens natur. Naturlig filosofi kan man inte låta bli att göra. Den ingår i livet självt.

Nationer får sin karaktär av sin filosofi, sade Skulasson. På Island har man en naturlig filosofi som kan sammanfattas i ett enda ord: fisk. Allting där handlar om fisk. Fisket dominerar näringslivet, medvetandet, självbilden och den internationella politiken. Hälften av befolkningen är ute och fiskar och andra hälften väntar på att de skall komma iland igen.

Jag minns inte mycket av föredraget, men anslaget har stannat i minnet, och jag har funderat en del på den svenska naturliga filosofin. Sverige på 60- och 70-talet dominerades av “den svenska modellen”. Vi var en framgångsrik industrination med en stark exportindustri och internationellt företagande, samtidigt som vi på hemmaplan byggde ett välfärdssamhälle i socialdemokratiskt samförstånd.

Vi hade ett stortartat självförtroende, agerade världssamvete, och såg oss som förebilder för resten av världen. Vi hade Stenmark och Björn Borg. Det var roligt att vara svensk. Men det gick snabbt över. 80-talet och särskilt det tidiga 90-talet punkterade vårt självförtroende. Våra grannar började le försmädligt åt oss.

Men så vände det igen. IT-boomen, den nya ekonomin, Birgersson och Stahl von Holstein, Spångberg och Sturmark, Framfab, Icon, Spray och IT Provider – tillsammans gav dem oss självförtroendet åter. Sverige blev bäst i världen igen.

Den nya ekonomin var viktig som filosofi, men bakom mediabruset spelade naturligtvis företag som Ericsson, Electrolux, Tetra Pak, IKEA, H&M, och deras internationella framgångar en viktigare roll.

Från vikingarna till Gustav II Adolf, från Karl XII till 1900-talets exportindustri, Dag Hammarskiöld, Olof Palme och Carl Bildt – vi behöver våra internationella hjältar. Vi är bönder, men vår naturliga filosofi är mobil. Vi förverkligar oss genom att några av oss reser ut i världen och spelar en roll på världsarenan.

Därför är det roligt att vara svensk igen. Sverige är världsledande på mobil teknik och mobila tjänster och mobila svenskar reser nu ut i världen med mobilt Internet för att visa vägen in i framtiden.

Politiken lockar inte några visionärer längre och skapar förvisso inga heller. Men även politiken kommer att haka på och följa efter när svenska företag och IT-entreprenörer utvecklar “den svenska mobila modellen”.

1900-talets svenska modell erbjöd alla en trygg plats i en eller annan fabriksorganisation. 2000-talets svenska modell har sprängt fabrikerna och inbjuder i stället till en spännande expedition i nätverkandets öppna och mobila samhälle.

Det var inte många som lyssnade på Skulassons föredrag. Det var nordisk filosofkonferens och jag hade lagt islänningen tidigt söndag morgon, efter den stora banketten. Jag ville inte att han skulle göra bort sig vid sidan om de internationella stjärnorna. För sent insåg jag att det innebar att jag själv var tvungen att närvara. Men så fick jag, och en handfull andra, höra konferensens bästa föredrag.

Bo Dahlbom
chef för Svenska IT-institutet (SITI)
www.siti.se