Svenska IT-universitetet

Computer Sweden, 19 januari 2001

Med bredband både fast och mobilt, och med ett allt mera mobilt vardagsliv knyts Sverige allt tätare samman. Med en folkmängd som en mindre storstad och med ett statligt universitetssystem blir det självklart att det svenska IT-universitetet är ETT universitet. Det finns fysiskt lite här och var i landet, men det finns framförallt på nätet.

När industrisamhällets skola (“sitt i bänken”) släppt sitt grepp om oss, flyttar studierna ut i arbetslivet. I företag och förvaltningar övas de studerande i aktuella arbetsmetoder medan universitetet bidrar med forskningsperspektiv. Med lärare som handledare blir studenterna innovativa resurser i ett samhälle med allt större krav på förändring.

Genom att studierna bedrivs i arbetslivet får de studerande en lokal förankring, men IT-universitetet självt finns bara som nationell, virtuell organisation. Detta möjliggör såväl lokala initiativ (typ SoftCenter, Viktoriainstitutet, CDT i Luleå) som att landets IT-kompetens vad gäller forskning, utbildning och duktiga studenter kan utnyttjas i hela landet.

Just nu byggs IT-universitet i både Stockholm och Göteborg. Högskolan i Blekinge är redan ett IT-universitet och landets största IT-institution finns i Linköping. Runt om i landet finns bra IT-forskning och IT-utbildning, men Sverige är ett litet land och kompetensen är ojämnt fördelad, ungefär som klimpvälling. Kvaliteten i utbildning och forskning skulle kunna höjas betydligt genom att man, med hjälp av IT, i samarbete utvecklade IT-samhällets högskoleutbildning.

Ett sådant samarbete finner man i SITIs forskningsprogram, men kanske ännu tydligare i Interaktiva institutet (www.interactiveinstitute.se). Sveriges svar på MITs Medialab har nu funnits i tre år och har vuxit till 8 så kallade studior runt om i landet.

Gemensamt för studiorna är att man vill väva samman konst och vetenskap, och att man därför utvecklar en forskning inriktad på innovativa demonstratorer. Mest omtalat har väl brainball (utt. brännboll) blivit.

Studiorna har olika inriktning: lärande, upplevelse, rum, smarta ting, play, tools, berättar-, och mobilstudion. De finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå. Man har ett nära samarbete med Högskolan på Gotland och fler studior är på gång.

I några krönikor har jag skrivit om svensk tillämpad IT-forskning. Men i stället för att försöka ge en fullständig bild, har jag velat lyfta fram fyra väsentliga aspekter.

Att forskningen är tillämpad innebär att den måste utvecklas i takt med näringslivet. När företagandet blir mer kortsiktigt, snabbare, med krav på omedelbar lönsamhet, blir forskningen också detta.

Forskning är, ungefär som konst och musik, något vi alla borde ägna oss åt. Men alla kan inte bli Einstein eller få nobelpris. Om ett samhälle alls skall satsa på forskning, skall man satsa på att skapa nobelpristagare.

Det finns en tanklös tillväxt som innebär att klädmodet växlar varje vecka medan vården sparar. Samtidigt som forskningen tjänar näringslivet, måste den förmå lyfta perspektivet en aning – oberoende av vem som betalar.

Kista är Sveriges IT-centrum – på gott och ont. Kista har en särställning i ett svenskt IT-universitet. Men samtidigt kan det aldrig bli kraft och innovativ mångfald i en sådan satsning om man inte gör som Interaktiva Institutet.

Förresten, om du har vägarna förbi Stockholm den 7/2 finns ett utmärkt tillfälle att avgiftsfritt bekanta dig mera med svensk tillämpad IT-forskning och träffa forskarna själva. Se www.siti.se för information.

Bo Dahlbom
chef för Svenska IT-institutet (SITI)
www.siti.se