Det globala Sverige – en framtidsbild

Det globala Sverige – en framtidsbild, Computer Sweden, 2/6 2006.

(På onsdag i nästa vecka (2006-06-07) presenterar regeringens it-strategigrupp sin vision för Sverige år 2020. I detta debattinlägg ger strategigruppen sin bild av hur Sverige ser ut några år in i framtiden.)

Det är inte särskilt svårt att göra sig en bild av hur Sverige ser ut om 15–20 år. Men om Sverige är framgångsrikt eller inte beror på hur vi hanterar de snabba förändringar som nu sveper över världen med internet som en av de största drivkrafterna. Försöker vi bortse ifrån alla förändringarna eller vågar vi förvandla dem till ett aktivt samhällsprojekt, det globala projektet, det globala Sverige?

1900-talets värld dominerades av tillverkning, av fabriker. På 2000-talet sköter maskinerna – eller kineserna – tillverkningen. Nu domineras i stället världen av handel, av affärer, konsumtion, service och marknad. Svenskarna har nästan alla lämnat fabrikerna och finns på den globala marknaden, antingen ute i världen eller hemma i mötesplatsernas Sverige.

Ett helt nytt Sverige växer fram, allt mera oberoende av det svenska territoriet, allt mera knutet till svenskarna, varhelst vi råkar befinna oss. 2000-talets Sverige finns där svenskarna finns, och vi finns allt oftare ute i världen, i arbete, studier, för umgänge och upplevelser. Och när vi reser ut i världen vill vi ta Sverige med oss.

Det globala Sverige finns ute i världen, med en väl utvecklad utrikesförvaltning som hjälper svenska företag och svenskar, främjar svenska intressen och bidrar till hållbar utveckling, säkerhet och globalt välstånd. Detta utåtriktade Sverige i världen har samtidigt här hemma skapat attraktiva mötes- och marknadsplatser för affärer, kultur, upplevelser och rekreation.

Sverige som mötesplats är ett öppet, attraktivt samhälle, med goda kommunikationer. Befolkningen finns i allt större städer, och särskilt Stockholm har vuxit och utvecklat fantastiska mötesplatser med världsledande infrastruktur – it, logistik och transporter. Mötesplatserna med den kommers och kultur som erbjuds där och den kompetens som behövs för att driva dem ger Sverige år 2020 dess karaktär.

I det globala Sverige är den offentliga tjänstestrukturen anpassad till en allt rörligare befolkning. Vård, skola, omsorg och myndighetsutövning finns på nätet för självbetjäning och som uppsökande service och tillsyn på samhällets alla mötesplatser. Kontorsfabrikerna, sjukhusen och skolbyggnadernas betydelse reduceras. Allt fler tjänster blir dimensioner i din tillvaro, tillgängliga överallt, närsomhelst. Marknaden för tjänster växer och det globala Sverige utvecklar en överlägsen förmåga att utveckla, kommersialisera och sälja tjänster.

Med internet har samhällsutvecklingen tagit ett språng. Nu växer världen samman, tjänster automatiseras och integreras, handel och konsumtion globaliseras. På 1900-talet byggde svenskarna det moderna folkhemmet. De förvandlade ett fattigt bondland till ett av världens rikaste industrisamhällen.

Nu är det dags att bygga ett helt nytt samhälle igen. Vi har tagit ett viktigt steg med it-propositionen, nu gäller det att förverkliga dess förslag och åtgärder. Förutsättningar för 2000-talets globala samhälle måste identifieras och förverkligas, hinder måste undanröjas. Nu ska vi bygga det globala Sverige, en snabbfotad aktör, framgångsrik på den globala marknaden. Det globala projektet är en storartad utmaning.

Bo Dahlbom, Suss Forssman-Thullberg, Patrik Fältström, Ylva Hambraeus Björling, Stefan Hedin, Shirin Laji, Nadja Lyberg, och Kenneth Olausson Regeringens It-politiska strategigrupp