Intervju om framtidens skola

Intervjuad av Stefan Osia för KK-stiftelsen.