Hemmet som köpcentrum

Det smarta hemmet är tillbaka på agendan. Larmföretag och energibolag erbjuder tjänster som appar i din smarta telefon, men tjänsterna är enkla och väcker föga intresse. Hur bär man sig åt för att utveckla spännande och användbara tjänster för det smarta hemmet. Kanske borde man lyssna mer på kunderna? Undersöka vad de efterfrågar?

Det är skillnad på att utveckla tjänster inom ramen för ett avtalat samarbete mellan en leverantör och en organisation och tjänster för den globala konsumentmarknaden. I ämnet informatik har vi en omfattande erfarenhet av vad det innebär att ha användarna med i ett systemutvecklingsprojekt där tjänster för en given organisation ska utvecklas.

Detta är något som det svenska och danska ADB-ämnet utvecklat metoder för vilka sedan spridits över världen (som participatory design), men det gäller att inse att denna modell passade bättre i det planekonomiska Sverige för 50 år sedan än i dagens globala marknadssamhälle.

Det är något helt annat att utveckla lösningar för en global konsumentmarknad. Det är inte med hjälp av användarna man utvecklar framtidens tjänster för konsumentmarknaden. Naturligtvis kan man ha glädje av fokusgrupper etc., men användarna har här en helt annan roll. Här hade Steve Jobs helt rätt när han förklarade varför han inte använde sig av marknadsundersökningar:

“Some people say, ‘Give the customers what they want.’  But that’s not my approach.  Our job is to figure out what they’re going to want before they do. I think Henry Ford once said, ‘if I’d asked customers what they wanted, they would have told me, ‘A faster horse!’’  People don’t know what they want until you show it to them.  That’s why I never rely on market research. Our task is to read things that are not yet on the page.”  (citerad från Isaacsons biografi)

Jag tror att det är viktigt att inse hur rätt Jobs hade om den globala konsument­marknaden. På marknaden för smarta hemtjänster handlar det inte om att ta reda på om de tilltänkta kunderna vill ha sådana tjänster eller vilka tjänster de vill ha och hur de i så fall ska vara utformade.

I stället handlar det om att ha en förståelse för vad som krävs för att skapa en väl fungerande marknad för det smarta hemmet. Man bevakar användarnas intressen genom att utforma marknaden så att den blir så öppen som möjligt. Det är det som är avgörande. Att tjänsterna sedan ska vara attraktiva är inte utmaningen. Det är en självklarhet att kunderna kommer att vilja ha den här sortens tjänster och detaljerna i deras utformning tas om hand av alla de tjänsteutvecklare som ges tillgång till den nya marknaden.

Marknaden för smarta hemtjänster – det kan handla om mediatjänster, övervakningstjänster, larmtjänster, energitjänster eller alla de tjänster som kommer att göra hemmet bekvämare – kommer att utvecklas på samma villkor som alla andra Internet-tjänster.

I städernas ytterområden växer köpcentra. På nätet vill Amazon bli ”the everything store”. Det blir så bekvämt när allting du kan tänkas köpa finns på ett ställe. Men än så länge måste du åka till ett köpcentrum, logga in på Amazon. Ska det verkligen vara nödvändigt?

I framtiden kommer det att bli enklare att handla. Samtidigt som vi effektiviserar produktionen fortsätter vi att effektivisera konsumtionen. Handeln blir mer och mer automatisk. Nu kan du uppmana dina Google Glass att ta en bild, men med bildigenkänning kan du lika lätt be dem köpa.

Kanske tittar du på en film och beundrar den kostym Leonardo DiCaprio har på sig. Dina glasögon noterar ditt intresse och säger: Ja, det är en snygg kostym. Vill du ha den? Ja, varför inte, svarar du och några minuter sedan landar en drönare på balkongen med kostymen.

Det är lätt att tänka sig system som gör det enkelt att handla hemma, som förvandlar våra hem till effektiva köpcentra för ett-klicks köp. Systemen kan utformas på lite olika sätt, men en lösning innebär att den vy du har av ditt smarta hem också erbjuder handel. Genom att göra ditt hem till köpcentrum kan tjänsterna i hemmet finansieras.

Även om det var länge sedan vi var bönder har vi hemmet som bas och många inköp aktualiseras i hemmet. När vi tittar i kylskåpet, garderoben eller runt i vardagsrummet ser vi sådant som vi skulle vilja ha. Det enda som krävs är att Google Glass fyller i det som fattas med lämpliga förslag baserat på vad vi eller våra vänner tycker om. I ett samhälle där privatkonsumtionen driver tillväxten måste det vara enkelt att köpa.

Bo Dahlbom
aktivering.se