Framtidens elanvändning

I IVA-projektet ”Vägval El” diskuterar vi framtidens elanvändning. Själv bidrar jag till diskussionen med den sortens perspektiv som bland andra Peter Diamandis är en vältalig företrädare för. Det är inte alldeles enkelt att bedöma hur betydelsefullt detta perspektiv är, men ändå tycker jag att det tillför diskussionen viktig näring. Det är alltför lätt att en sådan diskussion fastnar i nutiden och diskuterar dagens elanvändning snarare än framtidens.

Jag vill lyfta fram fyra viktiga punkter i diskussionen om framtidens elanvändning. De tre första hänger nära samman, stödjer och kompletterar varandra. Energin blir en konsumentprodukt, innovationstakten ökar och Internet får allt större betydelse, inte minst som teknik för resurseffektivisering. De tre första bidrar alla till att energin förvandlas till en billig överflödsresurs, vilket är den tredje punkten.

1. Konsumentmarknadens betydelse
När solceller, vindsnurror, batterier och andra delar av energisystemet blir så enkla och billiga att de når konsumentmarknaden kommer utvecklingen att explodera. Gamla modeller för energipolitiken förlorar då sin betydelse. Konsumenter gör inte sina inköp på ingenjörsmässigt rationella användningsgrunder. Den globala konsument­marknaden uppmuntrar till innovationer i en helt annan takt än de offentliga marknader där energin hittills befunnit sig. Konsumentmarknaden kommer att förvandla en trögrörlig, planekonomisk bransch, där försörjningstrygghet varit en viktig fråga (ungefär som i Sovjet) till en global modebransch med ett överflöd av produktion, ungefär som livsmedelsbranschen utvecklats sedan mitten av 1900-talet.

2. Innovationernas betydelse
Det är lätt att underskatta den allt snabbare takten i den tekniska utvecklingen på 2000-talet. Även om utvecklingen av vindsnurror och solceller gått fort kan vi se fram emot en accelererande utveckling av ny teknik för förnybar energiproduktion. Innovationstakten  ökar som ett resultat av den globala tillväxten med snabb ökning av forskare, företag och marknader. Internet spelar också en viktig roll i att öka innovationstakten genom att snabba upp kommunikationen mellan forskare, företag och marknad. På många områden börjar teknikutvecklingen likna den vi vant oss vid på IT-området, delvis som en konsekvens av att IT blir ett allt viktigare inslag i annan teknik. Kapaciteten ökar och priserna sjunker. När utvecklingen gör tekniken intressant på konsumentmarknaden ökar sedan utvecklingstakten dramatiskt.

3. Internet of Things, Big data och effektivare resursanvändning
Vi har vant oss vid Internet som ett socialt medium för kommunikation och förmedling av informations- och kulturtjänster. På senare år har dess betydelse som styr- och reglerteknik ökat dramatiskt. Internet of Things spelar en viktig roll när energin når konsumentmarknaden. Den möjliggör enkla system för egenproduktion och batterilagring, off grid men också on grid, liksom enkla och attraktiva energitjänster för konsumenter. Genom att kunna mäta, styra och optimera energianvändningen möjliggör Internet (Big Data) också en radikal effektivisering i den storskaliga användningen av energi. En snabbt växande global konsumtion kräver effektivare resursanvändning, men innebär också att effektivare resursanvändning mer allmänt med Big Data mycket väl kan bli den viktigaste grunden för ekonomisk tillväxt på 2000-talet.

4. Elektricitetens växande betydelse
Tillsammans innebär energin som konsumentprodukt, alla innovationer på energiområdet och Internet som resurseffektiviserare att elektriciteten kommer att bli mycket billigare. Detta kommer att få stor betydelse för elektricitetens användning i andra branscher och för samhället i stort. Billig elektricitet kommer inte bara att göra transporter ännu billigare än idag och därmed bidra till ökad globalisering. Direkt sker detta genom att eldrivna transportmedel gör transporterna mycket, mycket billigare, men indirekt också genom att den billiga elektriciteten bidrar till att sänka priset även på andra drivmedel. Billig elektricitet förändrar också industriell produktion mer allmänt. Vi kommer att få se en spännande utveckling av nya tillverkningsmetoder med användning av elektricitet.

Bo Dahlbom
aktivering.se