Allt är matematik

Ett radioprogram av Natacha López om tanken att allt kan beskrivas med matematik, och att allt därför är matematik. Programmet baseras på ett antal intervjuer som sedan klippts ihop till en helhet. Resultatet blev riktigt bra, tycker jag, men det är naturligtvis synd att det på detta sätt inte blev någon diskussion där de olika uppfattningarna kunde stötas mot varandra. Programmet sändes första gången i november 2015 som det fjärde i en serie om fem program om matematik. Programmet är tillgängligt till den