Den digitala revolutionen

I mina föredrag om den digitala revolutionen använder jag mig ofta av 10 ord: revolution, nya aktörer, innovation, konsumtion, internet, överflöd, resurser, plattformar, motstånd och aktivering. Här är en snabb genomgång av de 10 orden.

1 Revolution

Digitaliseringen är en samhällsrevolution liknande den industriella revolutionen. I den industriella revolutionen byggdes ett samhälle dominerat av maskiner och produktion och av maskinlika system på många områden: transportsystem, trafiksystem, energisystem, finanssystem, skattesystem, arbetsmarknadssystem, etc. Samtidigt som dessa system har möjliggjort en komplex väv av mänskliga verksamheter riskerar vi att fastna i systemen. De dominerar vårt tänkande och begränsar vår handlingsfrihet när digitaliseringen erbjuder lösningar som ifrågasätter systemen.

2 Nya aktörer

Revolutioner drivs fram av och ger plats för nya aktörer. I den digitala revolutionen spelar de globala digitala företagen en framträdande roll – Apple, Google, Facebook, Amazon. De utövar en enorm makt och de har ett kapital som ger dem möjligheter att expandera. Tillsammans med en ständig ström av nya startups innebär de ett hot mot etablerade företag genom att erbjuda innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller. Google, Tesla och Uber har tillsammans vänt upp och ned på bilbranschen. Alla de stora bilföretagen satsar idag på elbilar, självstyrande fordon och bilpooler. Var man än är verksam måste man idag se upp för nya aktörer som med nya lösningar hotar ens affär.

3 Innovation

De digitala aktörerna Apple, Google, Amazon och Facebook satsar idag på innovationer. De köper startups som utvecklar robotar, sensorer, artificiell intelligens, analys av stora datamängder (big data), augmented och virtual reality lösningar (AR och VR) och nya sociala medier. Så snart någon startup väcker konsumenternas intresse är de stora jättarna framme och investerar. De vill inte förlora kontrollen över marknaden. När Instagram eller Whatsapp blev allt mer populära bland ungdomar var Facebook inte sen att köpa dem.

4 Konsumtion

Med det löpande bandet effektiviserade Ford produktionen av bilar och lade grunden för industriell varuproduktion. Med datoriserad distribution, automatisk betalning och enkla beställningsrutiner vill Amazon effektivisera konsumtionen. De stora digitala företagen är i första hand verksamma på konsumentmarknaden. Där erbjuder de produkter och tjänster som är både eleganta, intelligenta och lätta att använda. Nu går de in på företagsmarknaden och hotar de gamla dataföretagen som fortfarande erbjuder komplexa och kostsamma system och lösningar.

5 Internet

Antalet Internet-användare i världen uppgår nu till drygt 3 miljarder. Google menar att de kommer att vara 7 miljarder om 5 år. Google, Facebook och Amazon kommer att se till att Internet blir gratis tillgängligt i stora delar av Asien och Afrika. Med solcellsdrivna flygplan (Google och Facebook) och satelliter (Amazon) skall världen få Internet och bli kunder hos de stora digitala företagen. Men vad händer med telekomföretagens Internet-affär? Kommer de digitala företagen att ta över den på samma sätt som de tog över de mobila tjänsterna med App Store och Google Play?

6 Överflöd

Den industriella revolutionen gav oss ett överflöd av varor: mat, kläder, skor, möbler och hushållsteknik. Den digitala revolutionen gör samma sak med tjänster: musik, filmer, media, information, underhållning. Med Spotify har du all världens musik ständigt tillgänglig i fickan. Om du är i tjänstebranschen måste du kunna erbjuda dina kunder ett överflöd. Områden som kännetecknats av brist och torftiga lösningar kommer att revolutioneras och det gäller särskilt områden som idag domineras av offentlig sektor, till exempel utbildning, hälso- och sjukvård och medborgarservice.

7 Resurser

Med 4 miljarder nya Internet-användare, nya konsumenter, kommer konkurrensen om jordens resurser att öka. Redan nu använder vi mer resurser än planeten tål. År 2050 sägs 85 % av världsekonomin att ligga utanför USA och Europa med en snabbt växande medelklass med behov som liknar våra. Digitalisering är en fantastisk resurseffektiviserare. Genom att omvandla produkter till tjänster kan resurser sparas, med mobilitet som tjänst minskar bilindustrins resursslöseri, additiv tillverkning minskar spillet i tillverkningsindustrin, med sensorer, kameror och big data analys kan vi hålla reda på tillgångar och följa flöden. För att överleva måste företag göra sin verksamhet mer cirkulär, mer resurseffektiv, mer tjänsteinriktad?

8 Plattformar

Industrialiseringen byggde system. Med digitaliseringen tänker vi plattformar. Internet självt är en öppen plattform för samverkan som bjuder in till öppen innovation och uppmuntrar företag att låta oberoende tjänsteutvecklare berika deras erbjudanden. Med plattformar kan vi dela resurser, men delningsekonomin ersätter inte marknaden utan flyttar snarare affären till de företag som erbjuder de bästa plattformarna. Uber och Airbnb har åstadkommit turbulens men har framtiden för sig med enkla, billiga, resurseffektiva tjänster. När vi byter papperstidning mot webbsite, pocketboken mot en läsplatta, Kodak fotoalbum mot Instagram är det inte bytet av material som är det viktiga utan att vi går från slutna system till öppna plattformar. Nu överger vi de gamla slutna systemkontoren och flyttar ut i aktivitetsbaserade öppna arbetsmiljöer. Och vi funderar över över vilka andra system vi kan omvandla till plattformar i vår verksamhet.

9 Motstånd

De gamla hantverkarna mötte den industriella revolutionen med motstånd: de slog sönder maskinerna och kastade sina stövlar i dem. De digitala företagens marknad är global och digitaliseringen främjar en öppen värld utan handelshinder. Men digitaliseringen hotar jobben och öppenheten skrämmer. Även om experterna säger att öppenheten ger ekonomisk tillväxt gör medborgarna motstånd. I juni 2016 tog engelsmännen chansen och röstade sig ut ur EU. I morgon, den 8 november 2016, väljer amerikanarna kanske Donald Trump till president och i många länder i Europa växer partier med ledare som likt Trump erbjuder enkla lösningar och en mer sluten värld. Detta motstånd tvingar även mer normala politiska partier i Europa att ta det försiktigt med digitaliseringen.

10 Aktivering

Men vi kan alla bli vinnare i den digitala revolutionen om vi i stället för motstånd väljer att spela en aktiv roll i digitaliseringen. Vi formulerar digitala agendor för hur vi går från system till öppna plattformar och vi utvecklar hela tiden vår digitala kompetens. Vi blir bara bättre på att surfa, posta, sampla och programmera. Vi ser fördelar med robotar och digitala administrativa lösningar. Vi ser över effektiviteten i vårt arbetsliv, öppenheten i vårt arbetssätt och enkelheten i vårt erbjudande. Vi lär av konsumentmarknaden, följer nyfiket alla innovationer i vår omvärld och vi använder med entusiasm den senaste tekniken.

Bo Dahlbom
aktivering.se