Digital inspiration

På bara ett par decennier har de digitala företagen blivit de högst värderade och mest lönsamma företagen i världen. Jag tänker på företag som Apple, Google, Amazon, Facebook, Tesla, Alibaba, Tencent, Baidu, Aribnb, Uber, Linkedin, Netflix och Spotify.

Dessa företag är alla tjänsteföretag. Apple säljer visserligen mobiler och Tesla bilar, men det är de digitala tjänsterna som är avgörande i konkurrensen. Google och Baidu levererar informationstjänster, Facebook ger oss nyheter, Amazon och Alibaba är handelsplatser, Uber säljer transporttjänster, Linkedin rekrytering och Airbnb är i hotellbranschen.

De digitala företagen är nyckelspelare i en länge omtalad övergång från industrisamhälle till tjänstesamhälle. Samtidigt som vår konsumtion av produkter ökar sker en dramatisk utveckling av de tjänster som produkterna är bärare av. På område efter område får tjänsterna större betydelse än produkterna och genom digitalisering kan många produkter till och med förvandlas till tjänster.

Den gamla industrin ökar nu tempot i övergången från produkter till tjänster. De försöker lära av de digitala företagen innan det blir för sent. Elon Musk kunde med sin år 2012 introducerade elbil på 5 år revolutionera bilindustrin. Nu satsar alla de stora bilföretagen på självstyrande elbilar och bilpoolslösningar.  

Jag träffar Volvo Lastvagnar som idag tjänar pengar på att sälja reservdelar till dieselmotorer. De vet att dieselmotorns tid snart är förbi och att elmotorer inte har någon reservdelsaffär. Hur ska då deras affärsmodell se ut? Vilka tjänster ska man erbjuda sina kunder? Och hur ska tjänsterna utvecklas? Vad kan man lära av Musk?

Jag träffar Xylem, ledande på marknaden för sänkbara pumpar, så viktiga i städernas avloppssystem. Idag tjänar de pengar på att sälja och serva sina pumpar. I morgon vill de erbjuda lösningar för ”smart water management”, tjänster som gör det möjligt för städer att övervaka och styra vattenförsörjning och avloppssystem.

Jag imponeras av de stora industriföretagens förståelse av digitaliseringens betydelse för deras framtida affär. Det är inte lätt för dessa industriföretag att ställa om, men de är väl medvetna om att det är nödvändigt.

Samtidigt blir jag bekymrad när jag ser hur svårt verksamheter som alltid levererat tjänster har med digital omställning. Kanske beror det på att så många av dessa tjänster hör hemma i offentlig sektor: förvaltning, vård, skola, omsorg, myndighetsutövning. Kanske beror det på att dessa verksamheter styrs av politiker som inte verkar ta digitaliseringen på allvar.

Just nu samlas världseliten i Davos för att diskutera den fjärde industriella revolutionen – robotisering och artificiell intelligens. Samtidigt lämnar vår nygamla statsminister sin regeringsförklaring och man får leta efter tecken på att det pågår en digital revolution. När media rapporterar fälls kommentaren att Anders Ygeman får en mer undanskymd roll än tidigare. Då hade han ansvar för polisen. Nu får han bara ansvar för energi och digitalisering.

Samtidigt är det så uppenbart att dagens tjänsteverksamheter skulle kunna utvecklas enormt genom att lära av de digitala företagen. De företagen bygger sin verksamhet på digitala plattformar som är lätta att använda, som är byggda för användarna, för att göra det enkelt för dem att mötas, interagera, dela kunskap och samverka.

De digitala företagen låter kunderna fylla plattformarna med innehåll. De öppnar plattformarna för utvecklare och gör det attraktivt för dem att medverka i att göra plattformarna rika på tjänster. De samlar in data om kundernas aktivitet på plattformarna för att kunna skräddarsy allt bättre tjänster.

De gamla tjänsteverksamheterna hade hantverk och industri som förebilder. De ville gärna kombinera professionella utövare med rationell, effektiv organisation. Legitimerade experter skulle övas i lean management. De digitala företagen vill i stället att kunderna själva ska göra jobbet. Gör så lite som möjligt själv och låt i stället kunderna, patienterna, eleverna, medborgarna arbeta. De digitala plattformarna är till för kunderna och för att de själva ska kunna göra jobbet.

Tänk vilken revolution det skulle innebära för offentlig sektor om man vågade pröva dessa idéer, om man vågade digitalisera. Om man gav medborgarna digitala plattformar för självbetjäning, nätverkande och kunskapsdelning, om man flyttade tjänsteutövningen från fabriken (skolan, sjukhuset, kommunhuset) ut till medborgarna så att tjänsterna blev en dimension i vardagen. Om man kunde lära av de digitala företagen och verkligen börja leverera tjänster.

Bo Dahlbom . bodahlbom.se