Aktivera dina medarbetare

Aktivera dina medarbetare
Omslag Aktivera medarbetare

Aktiva medarbetare har affären i fokus, förstår verksamhetens mål och mening. Med aktiva medarbetare kan företag och organisationer möta nya utmaningar. Aktiva medarbetare förverkligar företagets mål och strategier. De uppmuntrar varandra till goda insatser och förstår värdet av goda kundrelationer. Aktiva medarbetare är viktiga som varumärkesbärare, inte minst för employer branding. Aktiva medarbetare tar själva initiativ till och driver förändringar. Företag och organisationer måste ha en tydlig värdegrund, men värdegrunden måste omfattas av medarbetarna. De måste ha en djup förståelse av den och kunna omsätta den i konkret handling varje dag. Vi arbetar med aktivering av medarbetare och här beskriver vi hur det går till. Vi redogör för de verktyg och metoder vi använder, ger exempel på aktiveringsprogram och illustrerar med konkreta exempel.